Кредит на авто з пробігом – Bisbank

Кредит на авто з пробігом

Пропонуємо Вам унікальну програму кредитування для фізичних осіб на купівлю  автомобіля з пробігом про який ви мріяли за доступною програмою.

Основні умови:

Строк кредиту Авансовий внесок (від вартості суми авто)
від 20% від 30% від 40% від 50%
Річна процентна ставка
12 міс. 14,99% 13,99% 11,99% 9,99%
24 міс. 15,99% 14,99% 13,99% 11,99%
36 міс. 16,99% 15,99% 14,99% 12,99%
48 міс. 17,99% 16,99% 15,99% 13,99%
60 міс. 18,99% 17,99% 16,99% 14,99%

 

Валюта кредитування: гривня
Тип кредиту: строковий кредит;
Розмір кредиту: від 100 000,00 грн. до 1 500 000,00 грн.
Строк кредиту: від 12 міс до 60 міс;
Відсоткова ставка: від 9,99 % річних;
Разова комісія: 2,5 % від суми кредиту;
Авансовий внесок: пробіг до 200 тис. км. – від 20,0%, від 200 тис. км. – від 30,0%
Забезпечення:  транспортний засіб, що купується та належить позичальнику;
Орієнтовна реальна річна процентна ставка:  39,83%  до 43,82%
Страхування: страхування транспортного засобу за програмою повне КАСКО
Вік авто: 12 років на момент погашення кредиту (крім фірм виробників  Китаю, Ірану, Індії та країн СНД)

Пропонуємо Вам також скористатись партнерською програмою з компанією ТОВ  «ВІДІ – Автомобілі з пробігом».

Паспорт споживчого кредиту

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту
Калькулятор кредиту

Як отримати: у відділенні Банку або консультація за телефоном 0 800 50 30 05 або 044 207 70 32 цілодобово.

Попередження для Клієнтів:

1. Споживач (Клієнт) відповідно до Закону України «Про споживче кредитування», має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів та зобов’язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит.

Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит клієнт повідомляє Банк у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України “Про електронні документи та електронний документообіг”) до закінчення 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит.

Розірвання договору за ініціативою клієнта можливе при відсутності заборгованості за договором. Розірвання договору за ініціативою клієнта не звільняє його від обов’язку погасити в повному обсязі заборгованість в разі її наявності.

2. Умови договору розміщені на сайті Банку в розділі «Щоденне обслуговування».

3. Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит:
Штрафи, що виникають у разі несплати в повному обсязі поточного платежу за графіком, згідно з договором про надання кредиту
розмір штрафу у перший робочий день, що слідує за датою платежу – 100,00 грн
розмір штрафу у шостий робочий день, що слідує за датою платежу – 250,00 грн

4. Споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням. Договором про споживчий кредит може бути встановлений обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа.

5. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання послуги.

6. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше  не встановлено договором або законом.

7. Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

8. Підписанням Заяви-Анкети на приєднання до Договору, Клієнт беззастережно підтверджує, що на момент укладення Договору Клієнт ознайомився з повним текстом Договору з додатками (в тому числі Тарифами), повністю зрозумів його зміст та погоджується зі всіма умовами Договору та Тарифами, що є чинними на дату укладання цього Договору, а також ознайомлений з іншою інформацією, яка перелічена в п.2. ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», в тому числі щодо наступного.

 

Додаткові та супровідні послуги третіх осіб, обов’язкові для отримання кредиту:

Послуги страховика: Страхування заставного автотранспорту за програмою повне КАСКО від 6,49% в рік (від вартості авто);

Застереження: вартість послуг третіх осіб установлюється виключно такими особами.

Інформація щодо припинення нарахування штрафних санкцій за прострочення платежів по споживчим кредитам у період дії в Україні воєнного стану та протягом 30 календарних днів після його закінчення банк не нараховує штрафи та пені по кредитам у разі прострочення платежів відповідно до норм Закону України “Про споживче кредитування” (розділ IV “Прикінцеві та перехідні положення”) розміщена за посиланням.