Фінансова звітність – Bisbank

ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ БАНКУ СТАНОМ НА  01.10.2018: 

АКТИВИ –  4 159 001 тис.грн.  

ЗОБОВ`ЯЗАННЯ -  3 617 415 тис.грн. 

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ – 500 000 тис.грн.

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ –  541 586 тис.грн.  

РЕГУЛЯТИВНИЙ КАПІТАЛ –   501 813 тис.грн.

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК – 7 626 тис.грн.  

 

 

Новини банку