Фінансова звітність – Bisbank

ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ БАНКУ СТАНОМ НА  01.12.2020: 

АКТИВИ – 3 848 720 тис. грн.  

ЗОБОВ`ЯЗАННЯ – 3 254 853 тис. грн. 

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ – 500 000 тис. грн.

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ – 593 867 тис. грн.  

РЕГУЛЯТИВНИЙ КАПІТАЛ – 673 783  тис. грн.

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК – 29 294 тис. грн.  

 

 

 

Новини банку