Фінансова звітність – Bisbank

ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ БАНКУ СТАНОМ НА  01.08.2021: 

АКТИВИ – 3 581 097  тис. грн.  

ЗОБОВ`ЯЗАННЯ – 2 962 988   тис. грн.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ – 500 000 тис. грн.

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ – 618 109 тис. грн.

РЕГУЛЯТИВНИЙ КАПІТАЛ – 474 363 тис. грн.

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК – 24 084 тис. грн.

 

 

 

Новини банку