Фінансова звітність – Bisbank

ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ БАНКУ СТАНОМ НА  01.03.2021: 

АКТИВИ – 3 977 963 тис. грн.  

ЗОБОВ`ЯЗАННЯ – 3 372 725 тис. грн.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ – 500 000 тис. грн.

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ – 605 238 тис. грн.  

РЕГУЛЯТИВНИЙ КАПІТАЛ – 523 579 тис. грн.

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК – 5 438 тис. грн.  

 

 

Новини банку