Фінансова звітність – Bisbank

ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ БАНКУ СТАНОМ НА  01.12.2019: 

АКТИВИ – 3 743 789 тис.грн.  

ЗОБОВ`ЯЗАННЯ – 3 185 729 тис.грн. 

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ – 500 000 тис.грн.

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ – 558 060 тис.грн.  

РЕГУЛЯТИВНИЙ КАПІТАЛ – 541 148 тис.грн.

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК – 22 198 тис.грн.  

 

 

 

Новини банку