Депозит (приватним клієнтам) – Bisbank

Розрахувати депозит

Сума депозиту

0 25 000 75 000 100 000

Строк депозиту, дні

0 1 рік 3 роки 5 років

Щомісячне поповнення

0 10000

Валюта

*розрахунок наведено при умові безкоштовного відкриття рахунку для укладення договору банківського вкладу

Депозити

ВАЛЮТНИЙ

 • USD

 

ВАЛЮТНИЙ
 • Виплата % в кінці строку
 • Поповнення Не передбачено
 • Автолонгація Не передбачено

Зростаючий

 • UAH
 • USD
 • EUR
«Зростаючий»
 • Виплата % В кінці строку
 • Поповнення  Не передбачено
 • Автолонгація Є

Прибутковий

 • UAH
 • USD
 • EUR
«Прибутковий» депозит
 • Виплата %  В кінці строку
 • Поповнення Не передбачене
 • Автолонгація Є

Стабільний

 • UAH
 • USD
 • EUR
«Стабільний» депозит
 • Виплата % Щомісячно
 • Поповнення Не передбачене
 • Автолонгація Є

Прибутковий з поповненням

 • UAH
 • USD
 • EUR
«Прибутковий з поповненням»
 • Виплата %  В кінці строку
 • Поповнення Передбачено
 • Автолонгація Є

Стабільний з поповненням

 • UAH
 • USD
 • EUR
«Стабільний з поповненням»
 • Виплата % Щомісячно
 • Поповнення Передбачено
 • Автолонгація Є

УМОВИ ЗАЛУЧЕННЯ ДЕПОЗИТІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ З 06.05.2024 (ОФОРМЛЕНИХ З 01.05.2023)

УМОВИ ЗАЛУЧЕННЯ ДЕПОЗИТІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ З 06.05.2024 (ОФОРМЛЕНИХ ДО 30.04.2023)

Детальна інформація з приводу укладання Публічного договору та типові договори тут

Право клієнта на відмову від договору про надання банківської послуги, відомості про можливість та умови дострокового розірвання:
Відповідно до Цивільного кодексу України за договором банківського вкладу на вимогу банк зобов’язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника.
Дострокове розірвання строкового вкладу не передбачене.

Інформація про систему гарантування вкладів фізичних осіб

«ЗАХИСТ ПРАВ ВКЛАДНИКІВ»

 

Попередження для Клієнтів:

1. Можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором банківського вкладу:

—  при користуванні послугою Депозит у клієнта виникають права та обов’язки згідно з договором банківського вкладу;

—  за невиконання або неналежне виконання умов договору сторони несуть відповідальність згідно з «Правилами надання банківських послуг на умовах комплексного банківського обслуговування для клієнтів-фізичних осіб у АТ «Банк інвестицій та заощаджень», які розміщені на сайті Банку в розділі «Щоденне обслуговування», та чинним законодавством України. Зокрема, але не виключно, можуть наступати наслідки такого невиконання, а саме:  Банком може застосовуватися стягнення неустойки (штраф, пеня), відмова Банку від надання послуг, призупинення операцій тощо.

2. Можливі наслідки для Клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу:

—  у разі несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу з автопролонгацією, такий вклад буде автоматично пролонговано, при цьому розмір процентної ставки встановлюється в розмірі, що діє на дату пролонгації;

—  у разі відсутності / відміни автопролонгації Банк самостійно перераховує суму депозиту та нарахованих відсотків на рахунок Клієнта, вказаний в договорі банківського вкладу, та кошти знаходяться на рахунку до моменту їх витребування Клієнтом.

3. Наявність у Клієнта права достроково розірвати договір банківського вкладу, а також спосіб розірвання такого договору визначається умовами відповідного вкладу, зазначеними в «Умовах залучення депозитів», які розміщені на сайті Банку в розділі «Щоденне обслуговування».

4. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання послуги.

5. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

6. Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Отримати персональну пропозицію