Програма реструктуризації кредитів на стандартних умовах для суб’єктів господарської діяльності – Bisbank

До уваги позичальників! Йдучи назустріч бізнесу, який постраждав від військової агресії, пандемії та інших негативних факторів, Банком впроваджено Програму реструктуризації кредитів на стандартних умовах для суб’єктів господарської діяльності!

Шановні клієнти!

Повідомляємо Вам, що Банком для позичальників – юридичних осіб та ФОП, які неспроможні виконувати грошові зобов’язання перед Банком в повному обсязі на діючих умовах договорів внаслідок негативного впливу військової агресії росії проти України, спалахами пандемії, макроекономічними та іншими несприятливими факторами, впроваджено Банківську програму «Реструктуризація кредитної заборгованості суб’єктів господарської діяльності», яка дозволяє застосовуючи стандартні інструменти та умови реструктуризації відновити платоспроможність боржників Банку.

Пропонуємо Вам ознайомитися з її основними параметрами:

Для чого Відновлення платоспроможності  боржників Банку, які відповідають загальним вимогам Програми з метою створення передумов для погашення заборгованості боржників перед Банком у повному обсязі.
Для кого Суб’єкти господарської діяльності – юридичні особи (ЮО) та фізичні особи-підприємці (ФОП), які:-  є  боржниками Банку;

-  мають клас боржника «5» або гірше (ЮО), клас боржника «2» або гірше - для ФОП (за класифікацією НБУ);

-  мають прострочення обслуговування боргу за кредитами понад 30 днів (або існує вірогідність виникнення такого прострочення) у зв’язку з обґрунтованими труднощами.

Чому Боржник неспроможний виконувати грошові зобов’язання перед Банком в повному обсязі на діючих умовах внаслідок прямого або опосередкованого негативного впливу, спричиненого наслідками:-  виникнення та поширення, локалізації та ліквідації спалахів пандемії, а також обмежувальних заходів, пов’язаних зі спалахами пандемій;

-  впливу агресії, окупації територій, торговельних обмежень на галузь та на ринки збуту, в яких працює та/або орієнтований  боржник (у т.ч. виникнення логістичної кризи);

-  стрімкого зростання цін сировинних товарів, зміни попиту/уподобань на продукцію галузі, демпінгу, картельних зговорів, втрату взаємозв’язків з іншими підприємствами операційного циклу, втрату частки ринку через падіння доходів населення та споживчого попиту або споживачів-юридичних осіб;

-  пошкодження або знищення основних засобів, втрати або зниження виробничих потужностей,  які використовуються у діяльності або реалізації продукції   боржника;

-  збільшення кредитного навантаження за зобов’язаннями  боржника в іноземній валюті через суттєве зростання курсів іноземних валют по відношенню до національної валюти, що не компенсується збільшенням виручки, у т.ч. валютної;

-  недостатності грошових потоків від діяльності для погашення та обслуговування кредитної заборгованості перед Банком на діючих умовах (без реструктуризації виконання зобов’язань);

-  інших несприятливих факторів, на виникнення яких  боржник не мали/не мають впливу, та відповідно які значно вплинули на здатність вчасно та в повному обсязі виконувати зобов’язання перед Банком,

та які вплинули на сферу виробництва товарів, надання послуг, торгівельну діяльність та спричинили повне або часткове зупинення діяльності, зменшення попиту на продукцію, надання послуг, зниження основних фінансових показників діяльності та, відповідно, грошових потоків на погашення та обслуговування кредитної заборгованості.

Як саме Реструктуризація може здійснюватися у т.ч. у формі:

-  зміни графіка та/або пролонгації погашення боргу;

-  встановлення пільгового періоду обслуговування боргу;

-  зміни розміру ставок та комісій за договором;

-   нового кредитування, та з застосуванням інших інструментів реструктуризації.

 

Якщо Ви вважаєте, що Ваше підприємство або Ви як ФОП, відповідаєте умовам Програми, зверніться, будь-ласка, до Відділення, у якому Ви обслуговуєтесь, або Контакт-центру Банку , який направить Вас до відповідного спеціаліста, з яким Ви зможете обговорити можливість Вашої участі у Програмі та її детальні умови.