Захищені категорії – Bisbank

Інформація щодо порядку подання до Банку повідомлень про належність Позичальника до захищеної категорії

АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» в цей скрутний час продовжує працювати та завжди намагається бути поруч зі своїми Позичальниками, зокрема, надає необхідні роз’яснення та консультації, в тому числі щодо особливостей врегулювання простроченої заборгованості.

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання простроченої заборгованості у період дії воєнного стану в Україні», який передбачає, зокрема, можливість припинення взаємодії з Банком Позичальників, які належать до захищеної категорії, повідомляємо про порядок подання до Банку таких повідомлень.

Позичальник, який належить до захищеної категорії та має бажання на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування припинити взаємодію з Банком, його близькі особи, представники, спадкоємці, поручителі або майнові поручителі повідомляють Банк про таке волевиявлення та про належність Позичальника до захищеної категорії за допомогою будь-якого зручного обраного способу, з наданням копій підтвердних документів про належність Позичальника до захищеної категорії.

Повідомлення приймаються:
– за телефоном Контакт–Центру 0 800 50 30 05 або 044 207 70 32 (цілодобово та безкоштовно зі стаціонарних телефонів в Україні);
– електронним листом за адресою info@bisbank.com.ua;
– поштовим повідомленням на адресу: 04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д з поміткою «Належність до захищеної категорії»;
- при зверненні до відділення Банку

Захищеними категоріями є:

а) військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України;

б) військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов’язаного з проходженням військової служби;

в) члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти;

г) особи, які перебувають у полоні, особи, з якими втрачено зв’язок, особи, зниклі безвісти;

Підтвердними документами про належність Позичальника до захищеної категорії є:

для військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України, -підписана командиром (начальником, керівником) або особою, яка його заміщує, відповідного структурного підрозділу, в якому проходить службу такий військовослужбовець, або керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який здійснив заходи щодо призову споживача на військову службу, скріплена гербовою печаткою довідка за формою, встановленою додатком № 2 до Закону.

Допускається складення довідки рукописним способом; для військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов’язаного з проходженням військової служби, - посвідчення інваліда війни;

для членів сімей військовослужбовців, які загинули чи померли, - посвідчення члена сім’ї загиблого; для осіб, які перебувають у полоні, осіб, з якими втрачено зв’язок, осіб, зниклих безвісти, для членів сімей військовослужбовців, які зникли безвісти, - інформація, надана державним підприємством, яке виконує функції Національного інформаційного бюро, про те, що особа утримується в полоні або перебуває у заручниках держави-агресора, або включена до реєстру як така, з якою втрачено зв’язок, або зникла безвісти.

Після отримання вищезазначеного повідомлення Банк та копій документі, що підтверджують належність Позичальника до захищеної категорії, Банк має право звернутися за підтвердженням цієї інформації до центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебуває структурний підрозділ, у якому проходить службу такий Позичальник, територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який здійснив заходи щодо призову Позичальника на військову службу, державного підприємства, яке виконує функції Національного інформаційного бюро, - щодо інформації, що особа утримується в полоні або перебуває у заручниках держави-агресора, або включена до реєстру як така, з якою втрачено зв’язок, або зникла безвісти.

Дії Позичальника, який втратив належність до захищеної категорії: Позичальник, який втратив належність до захищеної категорії, зобов’язаний повідомити про це Банк протягом 30 календарних днів з дня втрати належності.

Дії Банку при отримання повідомлення про втрату належності до захищеної категорії або відповіді на запит із зазначенням, що Позичальник не належить до захищеної категорії: Після отримання повідомлення про втрату належності до захищеної категорії або відповіді на запит із зазначенням, що Позичальник не належить до захищеної категорії, Банк, має право відновити взаємодію за власною ініціативою із таким Позичальником, його близькими особами, представником Позичальника, третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит такого Позичальника та які надали згоду на таку взаємодію.

Додатково можна ознайомитися: ЗАКОН УКРАЇНИ

Документи:

Довідка про належність до захищеної категорії

Форма заяви клієнта