Кредит на авто з пробігом (партнерська) – Bisbank

Кредит на авто з пробігом (партнерська)

Пропонуємо Вам унікальну програму кредитування для фізичних осіб на купівлю  автомобіля з пробігом за спільною програмою з компанією ТОВ  «ВІДІ – Автомобілі з пробігом».

Основні умови:

 

Валюта кредитування: гривня
Тип кредиту: строковий кредит;
Розмір кредиту: від 100 000,00 грн. до 1 500 000,00 грн.
Строк кредиту: від 12 міс до 60 міс;
Відсоткова ставка: від 9,49 % річних;
Разова комісія: 2,5 % від суми кредиту;
Авансовий внесок: пробіг до 200 тис. км. – від 20,0%, від 200 тис. км. – від 30,0%
Забезпечення:  транспортний засіб, що купується та належить позичальнику;
Орієнтовна реальна річна процентна ставка: 37,78%  до 66,65%
Страхування: страхування транспортного засобу за програмою повне КАСКО
Вік авто: 12 років на момент погашення кредиту (крім фірм виробників  Китаю, Ірану, Індії та країн СНД)

Паспорт споживчого кредиту

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту
Калькулятор кредиту

Як отримати: у відділенні Банку або консультація за телефоном 0 800 50 30 05 або 044 207 70 32 цілодобово.

Попередження для Клієнтів:

1. Споживач (Клієнт) відповідно до Закону України «Про споживче кредитування», має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів та зобов’язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит.

Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит клієнт повідомляє Банк у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України “Про електронні документи та електронний документообіг”) до закінчення 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит.

Розірвання договору за ініціативою клієнта можливе при відсутності заборгованості за договором. Розірвання договору за ініціативою клієнта не звільняє його від обов’язку погасити в повному обсязі заборгованість в разі її наявності.

2. Умови договору розміщені на сайті Банку в розділі «Щоденне обслуговування».

3. Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит:
Штрафи, що виникають у разі несплати в повному обсязі поточного платежу за графіком, згідно з договором про надання кредиту
розмір штрафу у перший робочий день, що слідує за датою платежу – 100,00 грн
розмір штрафу у шостий робочий день, що слідує за датою платежу – 250,00 грн

4. Споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням. Договором про споживчий кредит може бути встановлений обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа.

5. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання послуги.

6. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше  не встановлено договором або законом.

7. Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

8. Підписанням Заяви-Анкети на приєднання до Договору, Клієнт беззастережно підтверджує, що на момент укладення Договору Клієнт ознайомився з повним текстом Договору з додатками (в тому числі Тарифами), повністю зрозумів його зміст та погоджується зі всіма умовами Договору та Тарифами, що є чинними на дату укладання цього Договору, а також ознайомлений з іншою інформацією, яка перелічена в п.2. ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», в тому числі щодо наступного.

9. Відповідно до умов Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 05 жовтня 2021 року № 100.

Споживач має право після припинення дії договору про надання банківської послуги, включно у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до банку із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань клієнта за договором у повному обсязі, яку банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом п’яти робочих днів із дня отримання банком такого запиту.”.

Додаткові та супровідні послуги третіх осіб, обов’язкові для отримання кредиту:

Послуги страховика: Страхування заставного автотранспорту за програмою повне КАСКО від 5,93% в рік (від вартості авто);

Застереження: вартість послуг третіх осіб установлюється виключно такими особами.

Інформація щодо припинення нарахування штрафних санкцій за прострочення платежів по споживчим кредитам у період дії в Україні воєнного стану та протягом 30 календарних днів після його закінчення банк не нараховує штрафи та пені по кредитам у разі прострочення платежів відповідно до норм Закону України “Про споживче кредитування” (розділ IV “Прикінцеві та перехідні положення”) розміщена за посиланням.