Рефінансування – Bisbank

Важлива інформація:

Пропонуємо Вам унікальну програму рефінансування до 5 діючих кредитів без застави до 250 000 грн., що допоможе зменшити кредитне навантаження.

“Рефінанс”

Валюта кредитування – гривня;
Тип кредиту – строковий кредит;
Розмір кредиту – від 5 000,00 до 250 000,00 грн;
Строк кредиту – від 12 до 60 місяців;
Відсоткова ставка – 37,7% річних;
Разова комісія – відсутня;
Щомісячна комісія – 1,7% від суми кредиту;
Забезпечення – відсутнє;
Орієнтовна реальна річна процентна ставка – від 82,92% до 98,27%.

 

ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕДИТУ СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ

Калькулятор споживчого кредиту

Паспорт споживчого кредиту

 

Основні вимоги до клієнта – отримувача кредиту:

 • фізична особа та фізична особа-підприємець – резидент України;
 • віком від 21 року (на дату оформлення кредитного договору) та до 70 років (на дату закінчення кредитного договору);
 • обов’язкове офіційне працевлаштування, наявність постійного доходу як найманого працівника або як фізичної особи-підприємця;
 • стаж на останньому місці роботи не менше 3 місяців, для фізичних осіб-підприємців – термін здійснення підприємницької діяльності не менше 12 місяців;
 • фактичне проживання на території України, де не ведуться бойові дії або відсутня загроза окупації.

 

Документи для отримання кредиту:

 • паспорт громадянина України або ID – картка;
 • документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння клієнту реєстраційного номера облікової картки платника податків у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
 • для громадян, що зареєстровані на окупованій території додатково – Довідка внутрішньо переміщеної особи;
 • довідка про отримані доходи за останні 3 місяців (з місця основної роботи та/або  з місця роботи за сумісництвом та/або  з Пенсійного фонду)- для фізичної особи;
 • Квартальні звіти про прибутки підприємця – фізичної особи за останній звітний період та додатково за попередній (Довідка про рух коштів на поточному рахунку за останні 6 місяців) – для фізичної особи-підприємця.

 

Основні переваги:

 • отримання коштів на рефінансування власної заборгованості в інших фінансових установах;
 • дострокове погашення кредиту, в будь-який момент без штрафних санкцій;
 • без прихованих платежів та комісій;
 • ти можеш обрати оптимальний строк кредитування від 12 до 60 місяців та обрати розмір щомісячного платежу, сплачувати який буде дійсно легко.

 

Як отримати:

 

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ З ПРИВОДУ УКЛАДАННЯ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ТА ТИПОВІ ДОГОВОРИ ТУТ

Попередження для Клієнтів:

1. Споживач (Клієнт) відповідно до Закону України «Про споживче кредитування», має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів та зобов’язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит.

Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит клієнт повідомляє Банк у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України “Про електронні документи та електронний документообіг”) до закінчення 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит.

Розірвання договору за ініціативою клієнта можливе при відсутності заборгованості за договором. Розірвання договору за ініціативою клієнта не звільняє його від обов’язку погасити в повному обсязі заборгованість в разі її наявності.

2. Умови договору розміщені на сайті Банку в розділі «Щоденне обслуговування».

3. Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит:
Штрафи, що виникають у разі несплати в повному обсязі поточного платежу за графіком, згідно з договором про надання кредиту
розмір штрафу у перший робочий день, що слідує за датою платежу – 100,00 грн
розмір штрафу у шостий робочий день, що слідує за датою платежу – 250,00 грн

4. Споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням. Договором про споживчий кредит може бути встановлений обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа.

5. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання послуги.

6. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше  не встановлено договором або законом.

7. Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

8. Підписанням Заяви-Анкети на приєднання до Договору, Клієнт беззастережно підтверджує, що на момент укладення Договору Клієнт ознайомився з повним текстом Договору з додатками (в тому числі Тарифами), повністю зрозумів його зміст та погоджується зі всіма умовами Договору та Тарифами, що є чинними на дату укладання цього Договору, а також ознайомлений з іншою інформацією, яка перелічена в п.2. ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», в тому числі щодо наступного.

9. Відповідно до умов Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 05 жовтня 2021 року № 100.

Споживач має право після припинення дії договору про надання банківської послуги, включно у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до банку із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань клієнта за договором у повному обсязі, яку банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом п’яти робочих днів із дня отримання банком такого запиту.”.

 

Інформація щодо припинення нарахування штрафних санкцій за прострочення платежів по споживчим кредитам у період дії в Україні воєнного стану та протягом 30 календарних днів після його закінчення банк не нараховує штрафи та пені по кредитам у разі прострочення платежів відповідно до норм Закону України “Про споживче кредитування” (розділ IV “Прикінцеві та перехідні положення”) розміщена за посиланням.