Кредит готівкою на будь-які цілі під заставу майнових прав на депозит – Bisbank

Основні умови:

Важлива інформація: Завдяки такому продукту, ви маєте змогу не витрачати власні накопичення, отримати додатковий дохід та здійснити бажану покупку, сплачуючи за неї частинами протягом певного періоду ( згідно обраного кредитного графіку).

Валюта кредитування        – гривня;
Тип кредиту                          – строковий кредит;
Розмір кредиту                     – від 50 000,00 грн. до 90,0% від суми депозиту
Строк кредиту                       – від 2 місяців до 18 місяців;
Відсоткова ставка                – 30,0% річних;
Разова комісія                      – 2,0% від суми кредиту;
Забезпечення                       – майнові права на депозит;
Порука                                    – дружини / чоловіка (за наявності)

Орієнтовна реальна річна процентна ставка:
класичний графік погашення – від 39,05% до 58,75%;
ануїтетний графік погашення – від 38,19% до 57,61%;
тіло в кінці,% щомісячно – від 37,28% до 52,62%.

Паспорт споживчого кредиту

Калькулятор продукту

Істотні характеристики послуги з надання споживчий кредит під заставу майнових прав на депозит

Як отримати: у відділенні Банку або консультація за телефоном 0 800 50 30 05 або 044 207 70 32 цілодобово.

Попередження для Клієнтів:

1. Споживач (Клієнт) відповідно до Закону України «Про споживче кредитування», має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів та зобов’язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит.

Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит клієнт повідомляє Банк у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України “Про електронні документи та електронний документообіг”) до закінчення 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит.

Розірвання договору за ініціативою клієнта можливе при відсутності заборгованості за договором. Розірвання договору за ініціативою клієнта не звільняє його від обов’язку погасити в повному обсязі заборгованість в разі її наявності.

2. Умови договору розміщені на сайті Банку в розділі «Щоденне обслуговування».

3. Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит:
Штрафи, що виникають у разі несплати в повному обсязі поточного платежу за графіком, згідно з договором про надання кредиту

4. Споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням. Договором про споживчий кредит може бути встановлений обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа.

5. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання послуги.

6. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше  не встановлено договором або законом.

7. Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

8. Підписанням Заяви-Анкети на приєднання до Договору, Клієнт беззастережно підтверджує, що на момент укладення Договору Клієнт ознайомився з повним текстом Договору з додатками (в тому числі Тарифами), повністю зрозумів його зміст та погоджується зі всіма умовами Договору та Тарифами, що є чинними на дату укладання цього Договору, а також ознайомлений з іншою інформацією, яка перелічена в п.2. ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», в тому числі щодо наступного.

Інформація щодо припинення нарахування штрафних санкцій за прострочення платежів по споживчим кредитам у період дії в Україні воєнного стану та протягом 30 календарних днів після його закінчення банк не нараховує штрафи та пені по кредитам у разі прострочення платежів відповідно до норм Закону України “Про споживче кредитування” (розділ IV “Прикінцеві та перехідні положення”) розміщена за посиланням.