Преміальна картка «Infinite» – Bisbank

Світ безмежних можливостей VISA Infinite

Ваші переваги

  • Преміальні знижки та спеціальні пропозиції від міжнародної платіжної системи VISA
  • Преміальна картка VISA Infinite із чипом та безконтактною технологією
  • Валюта рахунку на вибір – UAH, USD, EUR
  • VIP обслуговування у Банку
  • Реєструйте свою картку в ApplePay GooglePay та швидко, зручно та безпечно в один дотик оплачуйте смартфоном, годинником або фітнес-браслетом покупки або постлуги
  • Додаткові картки Infinite  із чіпом на своє ім’я або на ім’я довірених осіб
  • Конс’єрж сервіс
  • Максимальна безпека та захист від ризиків шахрайських дій

 

 

Попередження для Клієнтів:

1. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання послуги.

2. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

3.Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

4. Підписанням Заяви-Анкети на приєднання до Договору, Клієнт беззастережно підтверджує, що на момент укладення Договору Клієнт ознайомився з повним текстом Договору з додатками (в тому числі Тарифами), повністю зрозумів його зміст та погоджується зі всіма умовами Договору та Тарифами, що є чинними на дату укладання цього Договору, а також ознайомлений з іншою інформацією, яка перелічена в п.2. ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», в тому числі щодо наступного.

Отримати персональну пропозицію