Опис використання конфіденційних даних iOS – Bisbank

Мобільний додаток «BIS online» від АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»

Опис використання конфіденційних даних

 

В процесі роботи програма «BISonline» може виконувати запит на доступ до різних ресурсів пристрою, на якому воно запущене. Всі запитані ресурси використовуються виключно у задіяних функціях додатка, а саме:

Додаток використовує дані служби локації  для визначення поточної геопозиці ї з метою відобразити місце вашого розташування на карті відділень і банкоматів.

Додаток зчитує поточний стан телефону для можливості повідомити користувача про відсутність інтернет-підключення.

Додаток використовує технологію Touch Id та Face Id для входу в обліковий запис без введення логіна / пароля.

Додаток використовує камеру або медіатеку для функції «Аватар».

Додаток використовує доступ до Файлів (файлової системи) для можливості додавати вкладення до повідомлень.

 

 

«BIS online» mobile application from JSC “BANK FOR INVESTMENT AND SAVINGS”

Privacy Policy

 

When functioning, BIS online  application can request access to various resources of the device on which it is running. All requested resources are used exclusively in the app's functions, namely:

The application uses location services to determine your current location in order to display it on a map of branches and ATMs.

The application reads the current state of the phone for ability to notify the user about the absence of Internet connection.

The application uses Touch Id and Face Id technology to log into the account without entering a login/password.

The application uses a camera or media library for “Avatar” function.

The application uses Files to add attachments to messages.

 

 

Мобильное приложение «BIS online» от АО «БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ»

Описание использования конфиденциальных данных

 

В процессе работы приложение «BIS online» может запрашивать доступ к различным ресурсам устройства, на котором оно запущено. Все запрошенные ресурсы используются исключительно в прикладных функциях приложения, а именно:

Приложение использует службы геолокации для определения текущего местоположения, для того чтобы отобразить ваше местоположение на карте отделений и банкоматов.

Приложение считывает текущее состояние телефона возможности уведомить пользователя об отсутствии интернет-подключения.

Приложение использует технологию Touch Id и Face Id для входа в учетную запись без ввода логина/пароля.

Приложение использует камеру или медиатеку для функції «Аватар».

Приложение использует Файлы (файловой системе) для возможности прикладывать вложения к сообщениям.