Результати роботи БІЗБАНКУ станом на 1 квітня 2024 року – Bisbank

Позиції Банку в банківській системі:

 • За капіталом: 31
 • За зобов’язаннями: 39
 • За чистими активами: 39

  Фінансові показники:

 • Статутний капітал: 500 млн. гривень
 • Операційний прибуток: 19,3 млн. гривень
 • Чисті активи: 3,4 млрд. гривень

  Капітал:

 • Регулятивний капітал: 714,3 млн. гривень.
 • Достатність регулятивного капіталу: 33,8% при нормативі Національного Банку України - 10%.
 • Основний капітал: 567,4млн. гривень
 • Достатність основного капіталу: 26,8%, при нормативі Національного Банку України - 7%.

  Ліквідність:

 • Коефіцієнт покриття ліквідністю: 390,5%, при нормативі Національного Банку України - 100%.
 • Коефіцієнт довгострокової ліквідності: 162,8%, при нормативі Національного Банку України - 100%.

Дані показники відображають дотримання БІЗБАНКом усіх вимог НБУ, його стабільність, ліквідність та наявність достатнього рівня капіталу для покриття ймовірних ризиків.

БІЗБАНК - Ваші фінанси це наша відповідальність.

Всі новини