Дистанційні річні загальні збори акціонерів – Bisbank

Протокол загальних зборів акціонерів від 23.12.22

Протокол накладання КЕП на Протокол загальних зборів акціонерів від 23.12.22

Протокол про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 23.12.22

Звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2021 рік

Протокол про підсумки голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів від 23.12.22

Протокол про підсумки реєстрації акціонерів на загальних зборах акціонерів від 23.12.22

Бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів від 23.12.2022 року (Word)

Бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів від 23.12.2022 року (PDF)

Повідомлення про загальні збори акціонерів АТ «Банк інвестицій та заощаджень»

Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2021 рік

Звіт Незалежного Аудитора ТОВ Аудиторська фірма «Актив -Аудит»

Положення про Наглядову раду АТ «Банк інвестицій та заощаджень»

Річний звіт АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2021 рік

Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень»

Звіт Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2021 рік

Звіт Правління АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2021 рік