Дистанційні річні загальні збори акціонерів 28.04.2023 – Bisbank

Бюлетень для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів від 28.04.2023 року (Word)

Бюлетень для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів від 28.04.2023 року (pdf)

Звіт про винагороду Правління АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2022 рік

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»

Звіт про винагороду членів Наглядової ради «АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»  за 2022 рік

Матеріали до питання порядку денного : Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Банку або затвердження порядку покриття збитків Банку (Річний звіт Банку за 2022 рік)

Матеріали до питання порядку денного : Розгляд висновків аудиторського звіту зовнішнього аудиту за результатами перевірки річної фінансової звітності АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту (Звіт зовнішнього аудиту)

Матеріали до питання порядку денного : Розгляд звіту Наглядової ради АТ «Банк інвестицій та заощаджень» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.  (Звіт Наглядової ради за 2022 рік)

Протокол загальних зборів акціонерів від 28.04.23

Протокол про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 28.04.23

Протокол про реєстрацію акціонерів на загальних зборах акціонерів від 28.04.23