Дистанційні позачергові загальні збори акціонерів 15.12.2023 – Bisbank

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 15.12.23 РОКУ

Інформація до загальних зборів акціонерів щодо:
- Загальної кількості акцій та голосуючих акцій станом на 06.11.2023 року (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів)
- Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДО ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІД 12.15.23:
- ПРОЕКТ Кодекс корпоративного управління
- ПРОЕКТ Положення про Загальні збори акціонерів
- ПРОЕКТ Положення про Наглядову Раду
- ПРОЕКТ Статуту

Бюлетень для голосування акціонером на загальних зборах акціонерів від 15.12.23 року

ПРОТОКОЛ 25-КЕП- 2підписи

ПРОТОКОЛ _ РЕЄСТРАЦІЯ-КЕП

ПРОТОКОЛ ПРО ГОЛОСУВАННЯ-КЕПи