Надійність Банку підтверджено національним рейтинговим агентством – Bisbank

26 грудня 2022 року Національне рейтингове  агентство  "Рюрік"  підтвердило  рейтинги АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ":

  • Довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні: uaAA  інвестиційної категорії з прогнозом «в розвитку»
  • Рейтинг надійності вкладів (депозитiв): на рівні 4r (висока надійність)

Під час визначення рейтингової оцінки узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу Банку:

– Достатні значення показників ліквідності - відношення високоліквідних активів до поточних зобов’язань складало 306%.

– Висока якість портфелю цінних паперів.

– Достатні показники ефективності діяльності, так за результатами 9 міс. 2022 року Банк отримав сукупні доходи в обсязі 432,9 млн. грн.

– Висока питома вага строкових коштів клієнтів, понад 77% портфелю, знизила чутливість Банку до ризику ліквідності.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Банку  дозволив знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Банку.

Всі новини