Фінансова звітність – Bisbank

ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ БАНКУ СТАНОМ НА  01.01.2019: 

АКТИВИ –  4 205 391 тис.грн.  

ЗОБОВ`ЯЗАННЯ -  3 661 481 тис.грн. 

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ – 500 000 тис.грн.

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ –  543 910 тис.грн.  

РЕГУЛЯТИВНИЙ КАПІТАЛ –   504 197 тис.грн.

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК – 10 283 тис.грн.  

 

 

 

 

Новини банку