Фінансова звітність – Bisbank

ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ БАНКУ СТАНОМ НА  01.12.2018: 

АКТИВИ –  4 055 677 тис.грн.  

ЗОБОВ`ЯЗАННЯ -  3 512 728 тис.грн. 

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ – 500 000 тис.грн.

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ –  542 949 тис.грн.  

РЕГУЛЯТИВНИЙ КАПІТАЛ –   467 395 тис.грн.

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК – 8 938 тис.грн.  

 

 

 

 

Новини банку