Фінансова звітність – Bisbank

ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ БАНКУ СТАНОМ НА  01.08.2020: 

АКТИВИ – 4 319 419 тис. грн.  

ЗОБОВ`ЯЗАННЯ – 3 734 491 тис. грн. 

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ – 500 000 тис. грн.

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ – 584 928 тис. грн.  

РЕГУЛЯТИВНИЙ КАПІТАЛ – 646 189 тис. грн.

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК – 22 436 тис. грн.  

 

 

 

Новини банку