Фінансова звітність – Bisbank

ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ БАНКУ СТАНОМ НА  01.09.2020: 

АКТИВИ – 3 717 046 тис. грн.  

ЗОБОВ`ЯЗАННЯ – 3 122 096 тис. грн. 

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ – 500 000 тис. грн.

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ – 594 950 тис. грн.  

РЕГУЛЯТИВНИЙ КАПІТАЛ – 667 844 тис. грн.

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК – 26 154 тис. грн.  

 

 

 

Новини банку