Операції з цінними паперами – Bisbank

АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», що має ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами  (дилерська діяльність; брокерська діяльність) пропонує  скористатись наступними послугами на фондовому ринку України:

 • Купівля-продаж ОВДП – облігацій внутрішнього державної позики (в т.ч. у валюті USD, EURO);
 • Брокерське обслуговування операцій з цінними паперами.

 

ВАШІ ПЕРЕВАГИ:

 • Диверсифікація активів та заощаджень;
 • Додатковий прибуток;
 • Можливість монетизації активів у цінних паперах через їх продаж на фондовому ринку.

 

Особливо  пропонуємо звернути увагу на  можливість інвестування коштів у державні цінні папери  - облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) як альтернативний депозиту варіант розміщення коштів

№з/п Показник ОВДП Депозити
1 Ліквідність Можливість продажу на вторинному ринку за ринковою вартістю
2 Гарантії Всі виплати за ОВДП  гарантовані державою за рахунок коштів державного бюджету ФГВФО встановлює обмеження щодо гарантованої суми повернення депозитів
3 Доходність (відсоткова ставка) Ставка доходності фіксована на весь строк до дати погашення Відсоткова ставка може бути змінена
4 Оподаткування Доходи не оподатковуються  (ПДФО та військовий збір - 0%) Відсоткові доходи оподатковуються  ПДФО  (18%)  + військовий збір (1.5%)
5 Строковість Можливий достроковий продаж на вторинному ринку Визначений договором строк, дострокове розірвання може привести до втрати або пониження нарахованих відсотків

 Термін обігу ОВДП:

 • довгострокові – понад п’ять років;
 • середньострокові – від одного до п'яти років;
 • короткострокові – до одного року.

Дохід за ОВДП може бути отриманий у вигляді:

 • процентних доходів (відсоткові ОВДП) ( період сплати відсотків, як правило, кожні півроку)
 • різниці між вартістю придбання (нижчою ніж їх номінальна вартість) та вартістю погашення (номінальна вартість) цінних паперів (дисконтні ОВДП).

ПЕРЕВАГИ ПРИДБАННЯ ОВДП ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ:

 • ОВДП є високоліквідною заставою для кредитування підприємства для поповнення обігових коштів
 • Високий рівень прибутковості ОВДП

Інформація щодо умов співпраці з АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»

по операціям купівлі/продажу ОВДП

 

Для можливості здійснення операцій купівлі/продажу ОВДП фізична/юридична особа повинна виконати наступні дії:

1) Відкрити поточні рахунки в грн. та/або у дол. США у відділенні Банку для розрахункового обслуговування

2) Відкрити рахунок в цінних паперах* (в разі його відсутності) в будь-якій депозитарній установі та укласти з Банком Генеральний договір про надання інвестиційних послуг.

3) Обрати ОВДП за терміном погашення, валютою та прийнятною дохідністю інвестування.

4) Перед проведенням операції з купівлі цінних паперів поповнити власний поточний рахунок в гривні/ у дол. США, підписати з Банком договір купівлі-продажу, платіжне доручення для здійснення розрахунків щодо ОВДП та інші необхідні документи.

5) Отримати від Банку звіт/інформацію про виконання операції щодо купівлі/продажу ОВДП та виписку своєї  депозитарної установи з особового рахунку у цінних паперах.

 

ІНФОРМАЦІЯ, ЩО НАДАЄТЬСЯ КЛІЄНТУ ЩОДО ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ (БРОКЕРСЬКІ ПОСЛУГИ З ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ)

 

МИ ЗАВЖДИ ГОТОВІ В БУДЬ-ЯКИЙ ЗРУЧНИЙ ДЛЯ ВАС ЧАС ПРОВЕСТИ ЗУСТРІЧ ТА ЗАПРОПОНУВАТИ ВЗАЄМОВИГІДНІ УМОВИ СПІВПРАЦІ

За додатковою інформацією та комплексним супроводженням прохання звертатися:

АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
01033, м. Київ, вул. Жилянська, 35

Сліпенчук Ірина – начальник управління боргового фінансування

департаменту казначейських операцій

(044) 207-70-20

Моб. тел.: +38 050 464 63 11

E-mail: Iryna.Slipenchuk@bisbank.com.ua