За підсумками першого кварталу БІЗБАНК є прибутковим та надійним банком – Bisbank

Підсумки роботи Банку за перший квартал 2023 року свідчать про ріст Банку за певними позиціями в банківській системі:

  • за капіталом – 32 серед банків України, піднялись на сходинку вище
  • за зобов’язаннями - 35, підвищили показники на 6 позицій у порівнянні з початком року;
  • за чистими активами – 35, покращили показники на 5 позицій

Фінансові показники Банку на 01.04.2023:

  • Статутний капітал: 500 млн. грн.
  • Операційний прибуток: 11,9 млн. грн.
  • Чисті активи: 4,2 млрд. грн.

Регулятивний капітал банку з початку року збільшився на 66, 4 мільйона гривень – до 626,9 мільйона гривень на 01.04.2023, норматив достатності (адекватності) капіталу) зріс на 2,3 % – до 35,2% (при нормативному значенні не нижче 10%), що підтверджує високий рівень надійності та платоспроможності фінансової установи.

Основний капітал збільшився на 2,9 мільйона гривень – до 563,4 мільйона гривень, норматив достатності становить 31,6% при нормативі 7%.

Показники ліквідності станом на 1.04.2023року:

  • Коефіцієнт покриття  ліквідністю: 453,1% при нормативі 100%
  • Коефіцієнт довгострокової  ліквідності: 236,3% при нормативі 100%

 

Всі новини