Результати роботи БІЗБАНКУ станом на 1 січня 2024 року – Bisbank

Позиції Банку в банківській системі:

 • За капіталом: 32
 • За зобов’язаннями: 39
 • За чистими активами: 36

  Фінансові показники:

 • Статутний капітал: 500 млн. гривень
 • Операційний прибуток: 81,7 млн. гривень
 • Чисті активи: 4,0 млрд. гривень

  Капітал:

 • Регулятивний капітал: 686,9 млн. гривень.
 • Достатність регулятивного капіталу: 28,5% при нормативі Національного Банку України - 10%.
 • Основний капітал: 566,6 млн. гривень
 • Достатність основного капіталу: 23,5%, при нормативі Національного Банку України - 7%.

  Ліквідність:

 • Коефіцієнт покриття ліквідністю: 406,5%, при нормативі Національного Банку України - 100%.
 • Коефіцієнт довгострокової ліквідності: 202,5%, при нормативі Національного Банку України - 100%.

Дані показники відображають дотримання БІЗБАНКом усіх вимог НБУ, його стабільність, ліквідність та наявність достатнього рівня капіталу для покриття ймовірних ризиків.

БІЗБАНК - Ваші фінанси це наша відповідальність.

Всі новини