Інформація про показники діяльності банку – Bisbank

Інформація про показники діяльності банку

ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ БАНКУ СТАНОМ НА  01.06.2022: 

АКТИВИ – 3 609 607 тис. грн.    

ЗОБОВ`ЯЗАННЯ – 2 937 069 тис. грн.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ – 500 000 тис. грн.

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ – 672 538 тис. грн.

РЕГУЛЯТИВНИЙ КАПІТАЛ – 603 065 тис. грн.

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК – 30 072 тис. грн.