Інформація про показники діяльності банку – Bisbank

Інформація про показники діяльності банку

ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ БАНКУ СТАНОМ НА  01.02.2024: 

АКТИВИ – 4 002 013 тис. грн.

ЗОБОВ`ЯЗАННЯ – 3 271 739 тис. грн.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ – 500 000 тис. грн.

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ – 730 274 тис. грн.

РЕГУЛЯТИВНИЙ КАПІТАЛ – 69 0194 тис. грн.

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК – 13 428 тис. грн.