Картка Універсальна – Bisbank

Карта «Універсальна» для щоденних потреб та розрахунків, в тому числі для рахунків у валюті. Відкрийте для себе досконалість класики.

За допомогою банківської платіжної картки «Універсальна» Ви можете:

  • поповнювати рахунок у будь-якому відділенні Банку готівкою або безготівковим перерахуванням;
  • розраховуватись в торговельних мережах;
  • сплачувати в мережі Internet будь-які покупки, послуги зв’язку, комунальні платежі та інші види послуг.

Ваші переваги

  • Миттєва або іменна картка VISA Classic або ПРОСТІР
  • валюта рахунку на вибір – UAH, USD, EUR
  • безпечні розрахунки в торгівельній мережі з чіповою карткою
  • цілодобовий контроль стану рахунку за допомогою сервісу «GSM-Банкінг»
  • можливість оформити додаткові картки на своє ім’я або на ім’я довірених осіб
  • високий рівень безпеки

Попередження для Клієнтів:
1. Можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором банківського вкладу:
—  при користуванні послугою Депозит у клієнта виникають права та обов’язки згідно з договором банківського вкладу;
—  за невиконання або неналежне виконання умов договору сторони несуть відповідальність згідно з «Правилами надання банківських послуг на умовах комплексного банківського обслуговування для клієнтів-фізичних осіб у АТ «Банк інвестицій та заощаджень», які розміщені на сайті Банку в розділі «Щоденне обслуговування», та чинним законодавством України. Зокрема, але не виключно, можуть наступати наслідки такого невиконання, а саме:  Банком може застосовуватися стягнення неустойки (штраф, пеня), відмова Банку від надання послуг, призупинення операцій тощо.
2. Можливі наслідки для Клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу:
—  у разі несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу з автопролонгацією, такий вклад буде автоматично пролонговано, при цьому розмір процентної ставки встановлюється в розмірі, що діє на дату пролонгації;
—  у разі відсутності / відміни автопролонгації Банк самостійно перераховує суму депозиту та нарахованих відсотків на рахунок Клієнта, вказаний в договорі банківського вкладу, та кошти знаходяться на рахунку до моменту їх витребування Клієнтом.
3. Наявність у Клієнта права достроково розірвати договір банківського вкладу, а також спосіб розірвання такого договору визначається умовами відповідного вкладу, зазначеними в «Умовах залучення депозитів», які розміщені на сайті Банку в розділі «Щоденне обслуговування».
4. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання послуги.
5. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
6. Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.
7. Підписанням Заяви-Анкети на приєднання до Договору, Клієнт беззастережно підтверджує, що на момент укладення Договору Клієнт ознайомився з повним текстом Договору з додатками (в тому числі Тарифами), повністю зрозумів його зміст та погоджується зі всіма умовами Договору та Тарифами, що є чинними на дату укладання цього Договору, а також ознайомлений з іншою інформацією, яка перелічена в п.2. ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», в тому числі щодо наступного.

Отримати персональну пропозицію