Інформація щодо порядку подання до Банку повідомлень про належність Позичальника до захищеної категорії – Bisbank

Інформація щодо порядку подання до Банку повідомлень про належність Позичальника до захищеної категорії

Інформація щодо порядку подання до Банку повідомлень про належність Позичальника до захищеної категорії

Довідка про належність до захищеної категорії

Форма заяви клієнта