Кредит готівкою на будь-які цілі під заставу нерухомості – Bisbank

Розрахунок кредиту

Застава

Продукт

Сума кредиту

5,000 150,000 300,000

Строк

12 120 240

  • Щомісячний платіж грн
  • Реальна % ставка %
  • Загальна переплата грн
  • В тому числі комісія грн
  • Загальна вартість кредиту грн
  • Страхування залогу грн
  • Страхування життя позичальника грн
  • Послуги нотаріуса (одноразово): Орієнтовно 6 000,00 грн
  • Послуги оцінювача(одноразово): Орієнтовно 3900,00 грн
  • Послуги оцінювача(одноразово): Орієнтовно 1500,00 грн

Отримати персональну пропозицію
Основні умови:

Іпотечна програма «Готівка 50/50» (1)

Валюта кредитування  – гривня;

Розмір кредиту              – від 50 000 грн. до 5 000 000грн. але не більше 50% від ринкової  вартості майна

Строк кредиту                – від 1 року до 10 років (для строкових кредитів), до 4 років (для відновлювальної кредитної лінії);

Відсоткова ставка        –  14,99% річних;

Щомісячна комісія      – 0,7% від суми кредиту;

Забезпечення                – Квартира, будинок (в т.ч. земельна ділянка),  нежитлові приміщення

Страхування                  – страхування нерухомості та Позичальника від нещасного випадку;

Орієнтовна реальна річна процентна ставка: ануїтетний графік погашення – від 27,41% до 100,19%
класичний графік погашення – від 26,13% до 73,82%.

Паспорт споживчого кредиту
Реальна річна відсоткова ставка відповідно до прогнозного Графіку платежів

 

Іпотечна програма «Готівка 50/50» (2)

Валюта кредитування  – гривня;

Розмір кредиту              – від 50 000 грн. до 5 000 000 але не більше 50% від ринкової  вартості майна

Строк кредиту                – від 1 року до 10 років (для строкових кредитів), до 4 років (для відновлювальної кредитної лінії);

Відсоткова ставка        –  23,99%;

Щомісячна комісія      – 0% від суми кредиту;

Забезпечення                – Квартира, будинок (в т.ч. земельна ділянка),  нежитлові приміщення

Страхування                  – страхування нерухомості та Позичальника від нещасного випадку;

Орієнтовна реальна річна процентна ставка: ануїтетний графік погашення – від 27,41% до 100,19%
класичний графік погашення – від 26,13% до 73,82%

Паспорт споживчого кредиту
Реальна річна відсоткова ставка відповідно до прогнозного Графіку платежів

 

Іпотечна програма «Без зайвих запитань»

Валюта кредитування  – гривня;

Розмір кредиту              – від 50 000 грн. до 5 000 000 грн. але не більше 30% від ринкової  вартості майна

Строк кредиту                – від 1 року до 10 років (для строкових кредитів), до 4 років (для відновлювальної кредитної лінії);

Відсоткова ставка         – 20% річних;

Щомісячна комісія       – 0,7% від суми кредиту;

Забезпечення                – Квартира, будинок (в т.ч. земельна ділянка), нежитлові приміщення

Страхування                  – страхування нерухомості та Позичальника від нещасного випадку;

Орієнтовна реальна річна процентна ставка: ануїтетний графік погашення – від 35,45% до 125,56%
класичний графік погашення – від 37,24% до 72,46%

 

Паспорт споживчого кредиту
Реальна річна відсоткова ставка відповідно до прогнозного Графіку платежів

ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕДИТУ ПІД ЗАСТАВУ НЕРУХОМОСТІ

 

Споживач має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України “Про споживче кредитування”.

Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит:
пеня За повне або часткове прострочення повернення Кредиту та/або сплати процентів за користування Кредитом Позичальник зобов’язаний сплатити Банку пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який стягується пеня, від простроченої суми за кожний день прострочення, але не більше 15 (п’ятнадцяти) відсотків суми простроченого платежу. Пеня нараховується, виходячи з фактичної кількості днів у місяці та році. штрафи У разі невиконання Позичальником будь-якого з зобов’язань за Договором, що не відносяться до повернення суми Кредиту, сплати процентів та інших платежів на користь Банку, Позичальник на вимогу Банку сплачує штраф у розмірі 2 000 (дві тисячі) гривень.

Споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням. Договором про споживчий кредит може бути встановлений обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа.

 

 

Перелік акредитованих страхових компаній в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»:
1.СК «Арсенал Страхування».
2.СК «Універсальна».
3. СК «БРОКБИЗНЕС».

Додаткові та супутні послуги третіх осіб, обов’язкові для отримання кредиту:

послуги нотаріуса (одноразово): Орієнтовно 6 000,00 грн
послуги оцінювача(одноразово): Орієнтовно 3 900,00 грн
послуги страховика (1 раз на рік): СК «Універсальна»:

·         Страхування майна – 0,22% в рік (від вартості нерухомості)

·         Страхування НС – 0,6% в рік (від залишку кредиту)

СК «Арсенал страхування»:

·         Страхування майна – 0,20% в рік (від вартості нерухомості)

·         Страхування НС – 0,6% в рік (від залишку кредиту)

СК «Брокбізнес»:

·         Страхування майна – 0,26% в рік (від вартості нерухомості)

·         Страхування НС – 0,58% в рік (від залишку кредиту)

 

НС – страхування життя від нещасного випадку

Перелік оціночних  компаній в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»:

ТОВ «ЕССЕТ- ЕКСПЕРТАЙЗ» (http://assetexpertise.com)

ТОВ «ВЕРІТАКС» (сайт http://veritexgroup.com.ua)

ТОВ “АКО ЕКСПЕРТ” www.akoexpert.com.ua

ТОВ “ІМОНА-ЕКСПЕРТ” www.imona-expert.com.ua

ТОВ “АЛЬЯНС-УКРЕКСПЕРТ” www.ukr-expert.com.ua

ТОВ “ECCET ЕКСПЕРТАЙЗ” www.assetexpertise.com

Банк не вимагає від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання послуги.
Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Отримати персональну пропозицію