Кредит готівкою на будь-які цілі під заставу авто – Bisbank

Розрахунок кредиту

Застава

Продукт

Сума кредиту

5,000 150,000 300,000

Строк

12 120 240

  • Щомісячний платіж грн
  • Реальна % ставка %
  • Загальна переплата грн
  • В тому числі комісія грн
  • Загальна вартість кредиту грн
  • Страхування залогу грн
  • Страхування життя позичальника грн
  • Послуги нотаріуса (одноразово): Орієнтовно 6 000,00 грн
  • Послуги оцінювача(одноразово): Орієнтовно 3900,00 грн
  • Послуги оцінювача(одноразово): Орієнтовно 1500,00 грн

Отримати персональну пропозицію
Важлива інформація:

Пропонуємо Вам унікальну програму кредитування для фізичних осіб – «Кредит під заставу Авто» – це кредит готівкою на поточні потреби під заставу автомобіля.

 

Кредит під заставу Авто (з порукою)

Основні умови:

Валюта кредитування – гривня;
Тип кредиту                    – строковий кредит;
Розмір кредиту              – від 30 000 грн. до 500 000 ,00 грн.;
Строк кредиту                – від 1 року до 5 років;
Відсоткова ставка        –  0.01 % річних;
Разова комісія               – відсутня;
Щомісячна комісія       – 1,49% від суми кредиту;
Забезпечення                – транспортний засіб, що належить позичальнику та наявність фінансового Поручителя;
Страхування                  – страхування Позичальника від нещасного випадку;
Орієнтовна реальна річна процентна ставка – від 33,93% до 86,22%.

Паспорт споживчого кредиту
Графік платежів

 

Кредит під заставу Авто (без поруки)

Основні умови:

Валюта кредитування – гривня;
Тип кредиту                   – строковий кредит;
Розмір кредиту             – від 30 000 грн. до 500 000 ,00 грн.;
Строк кредиту               – від 1 року до 5 років;
Відсоткова ставка       – 0,01 % річних;
Разова комісія              – відсутня;
Щомісячна комісія      – 1,99 % від суми кредиту;
Забезпечення               – транспортний засіб, що належить Позичальнику;
Страхування                 – страхування Позичальника від нещасного випадку;
Орієнтовна реальна річна процентна ставка – від 45,00% до 107,53%.

Паспорт споживчого кредиту
Графік платежів

ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕДИТУ

 

Кредит Драйвовий, Драйвовий з порукою

Основні умови:

Валюта кредитування – гривня;
Тип кредиту                    – строковий кредит;
Розмір кредиту              – від 30 000 грн. до 500 000 ,00 грн.;
Строк кредиту                – від 1 року до 5 років;
Відсоткова ставка        –  0.01 % річних;
Разова комісія               – відсутня;
Щомісячна комісія       – 1,99% від суми кредиту
Орієнтовна реальна річна процентна ставка Кредит Драйвовий – від 44,38% до 54,07%
Орієнтовна реальна річна процентна ставка Кредит Драйвовий з порукою – від 44,37% до 54,06%

Паспорт споживчого кредиту
Графік платежів

 

Кредит Драйвовий застава, Драйвовий застава (з порукою)

Основні умови:

Валюта кредитування – гривня;
Тип кредиту                    – строковий кредит;
Розмір кредиту              – від 30 000 грн. до 500 000 ,00 грн.;
Строк кредиту                – від 1 року до 5 років;
Відсоткова ставка        –  0.01 % річних;
Разова комісія               – 0% або 2,5% від суми кредиту;
Щомісячна комісія       – 1,49% або 1,99% від суми кредиту;
Забезпечення                – транспортний засіб, що повністю належить позичальнику та наявність Поручителя;
Орієнтовна реальна річна процентна ставка Кредит Драйвовий застава – від 45,00% до 107,53%
Орієнтовна реальна річна процентна ставка Кредит Драйвовий застава (з порукою) – від 44,37% до 54,06%

Паспорт споживчого кредиту
Графік платежів

ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕДИТУ ПІД ЗАСТАВУ АВТО

 

Споживач має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України “Про споживче кредитування”
Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит:
пеня За повне або часткове прострочення повернення Кредиту та/або сплати процентів за користування Кредитом Позичальник зобов’язаний сплатити Банку пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який стягується пеня, від простроченої суми за кожний день прострочення, але не більше 15 (п’ятнадцяти) відсотків суми простроченого платежу. Пеня нараховується, виходячи з фактичної кількості днів у місяці та році. штрафи У разі невиконання Позичальником будь-якого з зобов’язань за Договором, що не відносяться до повернення суми Кредиту, сплати процентів та інших платежів на користь Банку, Позичальник на вимогу Банку сплачує штраф у розмірі 2 000 (дві тисячі) гривень
Споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням. Договором про споживчий кредит може бути встановлений обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа.

Перелік акредитованих страхових компаній в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»:
1.СК «Арсенал Страхування».
2.СК «Універсальна».
3. СК «БРОКБИЗНЕС».

Додаткові та супутні послуги третіх осіб, обов’язкові для отримання кредиту:

послуги нотаріуса (одноразово): відсутні
послуги оцінювача (одноразово): Орієнтовно 1500 грн.
послуги страховика: відсутні
Застереження: вартість послуг третіх осіб установлюється виключно такими особами, відповідно кредитодавець не включає їх до розрахунку реальної річної процентної ставки та загальної вартості кредиту для споживача.

Перелік оціночних  компаній в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»:

ТОВ «ЕССЕТ- ЕКСПЕРТАЙЗ» (http://assetexpertise.com)

ТОВ «ВЕРІТАКС» (сайт http://veritexgroup.com.ua)

ТОВ “АКО ЕКСПЕРТ” www.akoexpert.com.ua

ТОВ “ІМОНА-ЕКСПЕРТ” www.imona-expert.com.ua

ТОВ “АЛЬЯНС-УКРЕКСПЕРТ” www.ukr-expert.com.ua

ТОВ “ECCET ЕКСПЕРТАЙЗ” www.assetexpertise.com

Банк не вимагає від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання послуги.
Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

 

 

Отримати персональну пропозицію