Кредит готівкою на будь-які цілі під заставу авто – Bisbank

Отримати персональну пропозицію
Важлива інформація:

Пропонуємо Вам унікальну програму кредитування для фізичних осіб – «Кредит під заставу Авто» – це кредит готівкою на поточні потреби під заставу автомобіля.

 

Кредит під заставу Авто (з порукою)

Основні умови:

Валюта кредитування – гривня;
Тип кредиту                    – строковий кредит;
Розмір кредиту              – від 30 000 грн. до 500 000 ,00 грн.;
Строк кредиту                – від 1 року до 5 років;
Відсоткова ставка        –  0.01 % річних;
Разова комісія               – відсутня;
Щомісячна комісія       – 1,49% від суми кредиту;
Забезпечення                – транспортний засіб, що належить позичальнику та наявність фінансового Поручителя;
Страхування                  – страхування Позичальника від нещасного випадку;
Орієнтовна реальна річна процентна ставка – від 33,93% до 86,22%.

Паспорт споживчого кредиту
Графік платежів

 

Кредит під заставу Авто (без поруки)

Основні умови:

Валюта кредитування – гривня;
Тип кредиту                   – строковий кредит;
Розмір кредиту             – від 30 000 грн. до 500 000 ,00 грн.;
Строк кредиту               – від 1 року до 5 років;
Відсоткова ставка       – 0,01 % річних;
Разова комісія              – відсутня;
Щомісячна комісія      – 1,99 % від суми кредиту;
Забезпечення               – транспортний засіб, що належить Позичальнику;
Страхування                 – страхування Позичальника від нещасного випадку;
Орієнтовна реальна річна процентна ставка – від 45,00% до 107,53%.

Паспорт споживчого кредиту
Графік платежів

ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕДИТУ

 

Кредит Драйвовий, Драйвовий з порукою

Основні умови:

Валюта кредитування – гривня;
Тип кредиту                    – строковий кредит;
Розмір кредиту              – від 30 000 грн. до 500 000 ,00 грн.;
Строк кредиту                – від 1 року до 5 років;
Відсоткова ставка        –  0.01 % річних;
Разова комісія               – відсутня;
Щомісячна комісія       – 1,99% від суми кредиту
Орієнтовна реальна річна процентна ставка Кредит Драйвовий – від 44,38% до 54,07%
Орієнтовна реальна річна процентна ставка Кредит Драйвовий з порукою – від 44,37% до 54,06%

Паспорт споживчого кредиту
Графік платежів

 

Кредит Драйвовий застава, Драйвовий застава (з порукою)

Основні умови:

Валюта кредитування – гривня;
Тип кредиту                    – строковий кредит;
Розмір кредиту              – від 30 000 грн. до 500 000 ,00 грн.;
Строк кредиту                – від 1 року до 5 років;
Відсоткова ставка        –  0.01 % річних;
Разова комісія               – 0% або 2,5% від суми кредиту;
Щомісячна комісія       – 1,49% або 1,99% від суми кредиту;
Забезпечення                – транспортний засіб, що повністю належить позичальнику та наявність Поручителя;
Орієнтовна реальна річна процентна ставка Кредит Драйвовий застава – від 45,00% до 107,53%
Орієнтовна реальна річна процентна ставка Кредит Драйвовий застава (з порукою) – від 44,37% до 54,06%

Паспорт споживчого кредиту
Графік платежів

ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕДИТУ ПІД ЗАСТАВУ АВТО

Попередження для Клієнтів:

1. Споживач (Клієнт) відповідно до Закону України «Про споживче кредитування», має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів та зобов’язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит.

Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит клієнт повідомляє Банк у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України “Про електронні документи та електронний документообіг”) до закінчення 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит.

Розірвання договору за ініціативою клієнта можливе при відсутності заборгованості за договором. Розірвання договору за ініціативою клієнта не звільняє його від обов’язку погасити в повному обсязі заборгованість в разі її наявності.

2. Умови договору розміщені на сайті Банку в розділі «Щоденне обслуговування».

3. Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит:
Штрафи, що виникають у разі несплати в повному обсязі поточного платежу за графіком, згідно з договором про надання кредиту
розмір штрафу у перший робочий день, що слідує за датою платежу – 100 грн
розмір штрафу у шостий робочий день, що слідує за датою платежу – 250 грн

4. Споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням. Договором про споживчий кредит може бути встановлений обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа.

5. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання послуги.

6. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше  не встановлено договором або законом.

7. Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

 

Перелік акредитованих страхових компаній в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»:
1.СК «Арсенал Страхування».
2.СК «Універсальна».
3. СК «БРОКБИЗНЕС».

Додаткові та супутні послуги третіх осіб, обов’язкові для отримання кредиту:

послуги нотаріуса (одноразово): відсутні
послуги оцінювача (одноразово): Орієнтовно 1500 грн.
послуги страховика: відсутні
Застереження: вартість послуг третіх осіб установлюється виключно такими особами.

Перелік оціночних  компаній в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»:

ТОВ «ЕССЕТ- ЕКСПЕРТАЙЗ» (http://assetexpertise.com)

ТОВ «ВЕРІТАКС» (сайт http://veritexgroup.com.ua)

ТОВ “АКО ЕКСПЕРТ” www.akoexpert.com.ua

ТОВ “ІМОНА-ЕКСПЕРТ” www.imona-expert.com.ua

ТОВ “АЛЬЯНС-УКРЕКСПЕРТ” www.ukr-expert.com.ua

ТОВ “ECCET ЕКСПЕРТАЙЗ” www.assetexpertise.com

 

 

 

Отримати персональну пропозицію