Бажана готівка – Bisbank

Важлива інформація:

Кредит готівкою на будь-які цілі без застави до 50 000 грн. допоможе задовольнити Ваші бажання та нагальні потреби, які з’явились раптово.

Бажана готівка:

Валюта кредитування – гривня;
Тип кредиту – строковий кредит;
Розмір кредиту – від 5 000 до 50 000 ,00 грн.;
Строк кредиту – від 12 до 36 місяців;
Відсоткова ставка – 0,01% річних;
Разова комісія – 10%;
Щомісячна комісія – 3,99% від суми кредиту;
Забезпечення – відсутнє;
Орієнтовна реальна річна процентна ставка – від 120,94% до 170,33%.

Паспорт продукту та графік споживчого кредиту
ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕДИТУ СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ 
Калькулятор споживчого кредиту

 

Основні вимоги до клієнта – отримувача кредиту:

 • фізична особа та фізична особа-підприємець – резидент України;
 • віком від 21 року (на дату оформлення кредитного договору) та до 65 років (на дату закінчення кредитного договору);
 • обов’язкове офіційне працевлаштування, наявність постійного доходу як найманого працівника або як фізичної особи-підприємця,
 • стаж на останньому місці роботи не менше 3 місяців, для фізичних осіб-підприємців – термін здійснення підприємницької діяльності не менше 12 місяців.
 • фактичне проживання на території України, де не ведуться бойові дії або відсутня загроза окупації

 

Документи для отримання кредиту:

 • паспорт громадянина України або ID – картка;
 • документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння клієнту реєстраційного номера облікової картки платника податків у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків:
 • для громадян, що зареєстровані на окупованій території додатково – Довідка внутрішньо переміщеної особи;
 • довідка про отримані доходи за останні 3 місяців (з місця основної роботи та/або  з місця роботи за сумісництвом та/або  з Пенсійного фонду)- для фізичної особи;
 • Квартальні звіти про прибутки підприємця – фізичної особи за останній звітний період та додатково за попередній (Довідка про рух коштів на поточному рахунку за останні 6 місяців) –для фізичної особи-підприємця.

 

Територія кредитування:

 • Київ, Біла Церква, Житомир, Чернігів, Черкаси, Вінниця, Кропивницький, Полтава, Рівне,  Луцьк, Львів, Івано-Франківськ, Ужгород, Чернівці.

 

Основні переваги:

 • отримання коштів на власні потреби без підтвердження їх цільового використання;
 • дострокове погашення кредиту, в будь-який момент без штрафних санкцій.
 • без прихованих платежів та комісій;
 • ти можеш обрати оптимальний строк кредитування від 12 до 36 місяців та обрати розмір щомісячного платежу, сплачувати який буде дійсно легко.

 

Як отримати:

 

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ З ПРИВОДУ УКЛАДАННЯ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ТА ТИПОВІ ДОГОВОРИ ТУТ

Попередження для Клієнтів:

1. Споживач (Клієнт) відповідно до Закону України «Про споживче кредитування», має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів та зобов’язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит.

Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит клієнт повідомляє Банк у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України “Про електронні документи та електронний документообіг”) до закінчення 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит.

Розірвання договору за ініціативою клієнта можливе при відсутності заборгованості за договором. Розірвання договору за ініціативою клієнта не звільняє його від обов’язку погасити в повному обсязі заборгованість в разі її наявності.

2. Умови договору розміщені на сайті Банку в розділі «Щоденне обслуговування».

3. Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит:
Штрафи, що виникають у разі несплати в повному обсязі поточного платежу за графіком, згідно з договором про надання кредиту
розмір штрафу у перший робочий день, що слідує за датою платежу – 100 грн
розмір штрафу у шостий робочий день, що слідує за датою платежу – 250 грн

4. Споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням. Договором про споживчий кредит може бути встановлений обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа.

5. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання послуги.

6. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше  не встановлено договором або законом.

7. Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», виступає кредитним Посередником в наданні споживчих кредитів та діє від імені кредитодавців:

ПАТ «Альфа-Банк»

Ліцензія Національного Банку України № 61 від 05.10.2011р.
Юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6
Умови кредитування ПАТ «Альфа-Банк»

ПАТ «КРЕДИТ ТУ Ю»

Ліцензія видана 09.09.2016; за розпорядженням Нацкомфінпослуг від 08.09.2016 № 2265, та переоформлена 26.01.2017 за розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 № 163 ” Про переоформлення деяким фінансових установам діючих ліцензій, у зв’язку зі звуженням виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню”
Юридична адреса: 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 21
Умови кредитування ПАТ «КРЕДИТ ТУ Ю»

Інформація щодо припинення нарахування штрафних санкцій за прострочення платежів по споживчим кредитам у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19 (згідно з Законом України №533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020 р. зі змінами та доповненнями) розміщена за посиланням.