Членство в організаціях – Bisbank

Членство в організаціях

Членство у міжбанківських об’єднаннях, фондах, біржах, асоціаціях та міжнародних організаціях:

Асоційований член Міжнародної платіжної системи Visa International

Поштова адреса: 900 Metro Centre Boulevard, Foster City, State of California, United States of America 94404

АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» є учасником карткової платіжної системи VISA (Visa International Service Association)

Послуги, які надає компанія:емісія міжнародних платіжних карток та еквайрингова діяльність щодо обслуговування міжнародних платіжних карток VISA інших українських та іноземних банків у власній мережі банкоматів, у відділеннях Банку та Інтернет мережі.

Порядок (умови) здійснення переказу:переказ коштів здійснюється у відповідності до правил МПС із дотриманням вимог нормативно-законодавчих документів України. Операція здійснюється за допомогою  електронно-платіжного засобу (пластику чи віртуального номеру картки). Переказ коштів здійснюється на підставі звітів МПС шляхом міжбанківських розрахунків між членами – учасниками МПС.

Строки зарахування коштів одержувачем:зарахування коштів одержувачам відбувається від 1 до 30 днів у відповідності до правил МПС та залежать від точки обслуговування, країни , банків, що обслуговують дану точку. Зарахування коштів по операції переказ р2р (переказ коштів з картки на картку) здійснюється в режимі реального часу.

Найменування отримувачів коштів, на користь яких здійснюються перекази коштів та з якими укладені відповідні договори: фізичні, юридичні особи та фізичні-особи підприємці, на користь яких здійснюються перекази коштів.

Вартість  послуг переказу коштів згідно Тарифів АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» на розрахунково-касове обслуговування для фізичних осіб. Діючі Тарифи Банку знаходяться за посиланням