Членство в організаціях – Bisbank

Членство в організаціях

Членство у міжбанківських об’єднаннях, фондах, біржах, асоціаціях та міжнародних організаціях:

Асоційований член Міжнародної платіжної системи Visa International

Поштова адреса: 900 Metro Centre Boulevard, Foster City, State of California, United States of America 94404

АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» є учасником карткової платіжної системи VISA (Visa International Service Association)

Послуги, які надає компанія:емісія міжнародних платіжних карток та еквайрингова діяльність щодо обслуговування міжнародних платіжних карток VISA інших українських та іноземних банків у власній мережі банкоматів, у відділеннях Банку та Інтернет мережі.

Порядок (умови) здійснення переказу:переказ коштів здійснюється у відповідності до правил МПС із дотриманням вимог нормативно-законодавчих документів України. Операція здійснюється за допомогою  електронно-платіжного засобу (пластику чи віртуального номеру картки). Переказ коштів здійснюється на підставі звітів МПС шляхом міжбанківських розрахунків між членами – учасниками МПС.

Строки зарахування коштів одержувачем:зарахування коштів одержувачам відбувається від 1 до 30 днів у відповідності до правил МПС та залежать від точки обслуговування, країни , банків, що обслуговують дану точку. Зарахування коштів по операції переказ р2р (переказ коштів з картки на картку) здійснюється в режимі реального часу.

Найменування отримувачів коштів, на користь яких здійснюються перекази коштів та з якими укладені відповідні договори: фізичні, юридичні особи та фізичні-особи підприємці, на користь яких здійснюються перекази коштів.

Вартість  послуг переказу коштів згідно Тарифів АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» на розрахунково-касове обслуговування для фізичних осіб. Діючі Тарифи Банку знаходяться за посиланням.


«АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»  як професійний учасник ринку капіталів є членом Професійної Асоціації учасників Ринків капіталу та Деривативів (ПАРД).

ПАРД  - професійне об'єднання на фондовому ринку України, що має статус саморегулівної організації за видами професійної діяльності - торгівля цінними паперами та депозитарна діяльність.


05.12.2023 року АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» набув членства у Асоціації українських банків (надалі –АУБ), яку  було засновано 19.10.1990 року.

Більше 30 років АУБ активно розвиває банківську систему України, відстежує зміни у банківській системі та надає свої пропозиції задля забезпечення стабільного функціонування національної економіки. Асоціація є недержавною, незалежною, добровільною, непідприємницькою організацією, що об`єднує банки, банківські об`єднання, а також інші установи, підприємства та організації. Асоціація є неприбутковою організацією.

  • Законодавча діяльність - АУБ приймає активну участь у законодавчій діяльності Верховної Ради України з питань розвитку банківської системи шляхом організації професійної роботи над проектами законів України, змін до законів, а також цілеспрямованої роботи з іншими державними органами щодо прийняття законів.
  • Співробітництво з НБУ - АУБ тісно співпрацює з Національним банком України з питань нормативного забезпечення надійності і стабільності функціонування системи комерційних банків без зниження їх економічної ефективності.
  • Захист інтересів банків АУБ захищає та представляє  інтереси комерційних банків в органах державної влади, зокрема з питань зменшення витрат системи комерційних банків, зумовлених тиском і диктатом адміністративних державних органів, шляхом звернення АУБ до суду, використання інших можливостей для розкриття протиправних дій адміністративних органів.
  • Іноземне співробітництво АУБ представляє інтереси національної банківської системи за кордоном шляхом розширення зв'язків із асоціаціями та іншими банківськими структурами зарубіжних країн.