Ліцензії та затверджені політики – Bisbank

Ліцензії та затверджені політики

Дата проведення Державної реєстрації 04.08.2005 року.
Реєстрація Національного банку України № 300 від 09.08.2005 року.

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності зторгівлі цінними паперами: