«Зростаючий» – Bisbank

Зростаючий

Розмір процентної ставки, % річних

Строк депозиту UAH USD EUR
14 днів 7,00% 1,00% 0,40%
з дати 1-ї пролонгації 7,25% 1,10% 0,40%
з дати 2-ї пролонгації 7,50% 1,20% 0,40%
з дати 3-ї пролонгації 7,75% 1,30% 0,45%
з дати 4-ї пролонгації 8,00% 1,50% 0,50%
з дати 5-ї пролонгації 8,75% 1,75% 0,55%
з дати 6-ї пролонгації 9,50% 1,90% 0,60%
з дати 7-ї пролонгації 11,00% 2,00% 0,65%
з дати 8-ї пролонгації 12,00% 2,25% 0,70%
з дати 9-ї пролонгації 12,25% 2,50% 0,75%
з дати 10-ї пролонгації 12,50% 2,75% 1,00%
з дати 11-ї пролонгації 13,00% 3,00% 1,25%
з дати 12-ї пролонгації 13,50% 3,50% 1,50%

 

ТЕРМІН ВКЛАДУ: 14 ДНІВ З АВТОПРОЛОНГАЦІЄЮ

 

ПРОЛОНГАЦІЯ: ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ АВТОМАТИЧНО; МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ПРОЛОНГАЦІЙ – 12.

ПРОЦЕНТА СТАВКА ПРИ ПРОЛОНГАЦІЇ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ банківського вкладу.


МІНІМАЛЬНА СУМА ВКЛАДУ: 1 000,00 UAH; 100,00 USD; 100,00 EUR
МАКСИМАЛЬНА СУМА ВКЛАДУ – НЕ ОБМЕЖУЄТЬСЯ.
ДОСТРОКОВЕ ПОВЕРНЕННЯ ВКЛАДУ – НЕ ПЕРЕДБАЧЕНЕ.
СПЛАТА ВІДСОТКІВ: в кінці строку на рАХУНОК КЛІЄНТА
ПОПОВНЕННЯ: НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ З ПРИВОДУ УКЛАДАННЯ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ТА ТИПОВІ ДОГОВОРИ ТУТ

Процентні ставки за депозитами фізичних осіб

Інформація про систему гарантування вкладів фізичних осіб

Істотні характеристики депозит Зростаючий

 

Попередження для Клієнтів:

1. Можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором банківського вкладу:

—  при користуванні послугою Депозит у клієнта виникають права та обов’язки згідно з договором банківського вкладу;

—  за невиконання або неналежне виконання умов договору сторони несуть відповідальність згідно з «Правилами надання банківських послуг на умовах комплексного банківського обслуговування для клієнтів-фізичних осіб у АТ «Банк інвестицій та заощаджень», які розміщені на сайті Банку в розділі «Щоденне обслуговування», та чинним законодавством України. Зокрема, але не виключно, можуть наступати наслідки такого невиконання, а саме:  Банком може застосовуватися стягнення неустойки (штраф, пеня), відмова Банку від надання послуг, призупинення операцій тощо.

2. Можливі наслідки для Клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу:

—  у разі несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу з автопролонгацією, такий вклад буде автоматично пролонговано, при цьому розмір процентної ставки встановлюється в розмірі, що діє на дату пролонгації;

—  у разі відсутності / відміни автопролонгації Банк самостійно перераховує суму депозиту та нарахованих відсотків на рахунок Клієнта, вказаний в договорі банківського вкладу, та кошти знаходяться на рахунку до моменту їх витребування Клієнтом.

3. Наявність у Клієнта права достроково розірвати договір банківського вкладу, а також спосіб розірвання такого договору визначається умовами відповідного вкладу, зазначеними в «Умовах залучення депозитів», які розміщені на сайті Банку в розділі «Щоденне обслуговування».

4. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання послуги.

5. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

6. Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Отримати персональну пропозицію