«Стабільний з поповненням» – Bisbank

Стабільний з поповненням

 

Валюта Строк розміщення вкладу, днів
30-60 61-89 90-179 180-369 370-555
UAH - 6,75% 8,5% 9,75% 10,25%
USD - 0,6% 1,25% 1,5% 1,5%
EUR - 0,5% 0,9% 1,15% 1,15%

ТЕРМІН ВКЛАДУ: ВІД 61 ДНЯ ДО 555 ДНІВ  (З АВТОПРОЛОНГАЦІЄЮ ВКЛАДУ)
МІНІМАЛЬНА СУМА ВКЛАДУ: 1 000,00 UAH; 100,00 USD; 100,00 EUR
МАКСИМАЛЬНА СУМА ВКЛАДУ – НЕ ОБМЕЖУЄТЬСЯ
ДОСТРОКОВЕ ПОВЕРНЕННЯ ВКЛАДУ – НЕ ПЕРЕДБАЧЕНЕ
СПЛАТА ВІДСОТКІВ: ЩОМІСЯЧНО НА РАХУНОК КЛІЄНТА
ПОПОВНЕННЯ: ПЕРЕДБАЧЕНО

Умови поповнення:

МІНІМАЛЬНА СУМА УСІХ ПОПОВНЕНЬ СКЛАДАЄ 250,00 UAH АБО 50,00 USD АБО 50,00 EUR - ВІДПОВІДНО ДО ВАЛЮТИ ВКЛАДУ.
МАКСИМАЛЬНА СУМА УСІХ ПОПОВНЕНЬ ВКЛАДУ ПРОТЯГОМ СТРОКУ ДІЇ ВКЛАДУ НЕ МОЖЕ ПЕРЕВИЩУВАТИ 100% ВІД СУМИ ПОЧАТКОВОГО ВНЕСКУ, ЯКИЙ БУЛО РОЗМІЩЕНО У ДАТУ УКЛАДАННЯ ДЕПОЗИТНОГО ДОГОВОРУ.
ПОПОВНЕННЯ ПРИПИНЯЄТЬСЯ ЗА 30 (ТРИДЦЯТЬ) КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ ДО ЗАКІНЧЕННЯ СТРОКУ ДІЇ ВКЛАДУ

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ З ПРИВОДУ УКЛАДАННЯ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ТА ТИПОВІ ДОГОВОРИ ТУТ

Процентні ставки за депозитами фізичних осіб

Інформація про систему гарантування вкладів фізичних осіб

Істотні характеристики депозит Стабільний з поповненням

 

Попередження для Клієнтів:

1. Можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором банківського вкладу:

—  при користуванні послугою Депозит у клієнта виникають права та обов’язки згідно з договором банківського вкладу;

—  за невиконання або неналежне виконання умов договору сторони несуть відповідальність згідно з «Правилами надання банківських послуг на умовах комплексного банківського обслуговування для клієнтів-фізичних осіб у АТ «Банк інвестицій та заощаджень», які розміщені на сайті Банку в розділі «Щоденне обслуговування», та чинним законодавством України. Зокрема, але не виключно, можуть наступати наслідки такого невиконання, а саме:  Банком може застосовуватися стягнення неустойки (штраф, пеня), відмова Банку від надання послуг, призупинення операцій тощо.

2. Можливі наслідки для Клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу:

—  у разі несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу з автопролонгацією, такий вклад буде автоматично пролонговано, при цьому розмір процентної ставки встановлюється в розмірі, що діє на дату пролонгації;

—  у разі відсутності / відміни автопролонгації Банк самостійно перераховує суму депозиту та нарахованих відсотків на рахунок Клієнта, вказаний в договорі банківського вкладу, та кошти знаходяться на рахунку до моменту їх витребування Клієнтом.

3. Наявність у Клієнта права достроково розірвати договір банківського вкладу, а також спосіб розірвання такого договору визначається умовами відповідного вкладу, зазначеними в «Умовах залучення депозитів», які розміщені на сайті Банку в розділі «Щоденне обслуговування».

4. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання послуги.

5. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

6. Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Отримати персональну пропозицію