«Прибутковий / Прибутковий +» депозит – Bisbank

Прибутковий / Прибутковий + депозит

Прибутковий +

Валюта Строк розміщення вкладу 370-555 днів
від 1 до 181 дня від 182 до 555 днів
UAH 15% 6,0%

термін вкладу: від 370 днів до 555 днів (з автопролонгацією вкладу)
мінімальна сума вкладу: 500,00 UAH
максимальна сума вкладу – не обмежується
дострокове повернення вкладу – не передбачене
сплата відсотків: в кінці строку на рахунок клієнта

Прибутковий

Валюта Строк розміщення вкладу, днів
30-60 61-89 90-179 180-369 370-555
UAH 6,5% 8,0% 9,5% 10,0% 10,5%
USD 0,75% 1% 1,5% 2% 2,25%
EUR 0,6% 0,85% 0,9% 1% 1%

термін вкладу: від 30 днів до 555 днів (з автопролонгацією вкладу)
мінімальна сума вкладу: 500,00 UAH; 100,00 USD; 100,00 EUR
максимальна сума вкладу – не обмежується.
дострокове повернення вкладу – не передбачене.
сплата відсотків: в кінці строку на рахунок клієнта

 

Детальна інформація з приводу укладання Публічного договору та типові договори тут

Процентні ставки за депозитами фізичних осіб

Інформація про систему гарантування вкладів фізичних осіб

Істотні характеристики депозит Прибутковий та Прибутковий плюс

 

Попередження для Клієнтів:

1. Можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором банківського вкладу:

—  при користуванні послугою Депозит у клієнта виникають права та обов’язки згідно з договором банківського вкладу;

—  за невиконання або неналежне виконання умов договору сторони несуть відповідальність згідно з «Правилами надання банківських послуг на умовах комплексного банківського обслуговування для клієнтів-фізичних осіб у АТ «Банк інвестицій та заощаджень», які розміщені на сайті Банку в розділі «Щоденне обслуговування», та чинним законодавством України. Зокрема, але не виключно, можуть наступати наслідки такого невиконання, а саме:  Банком може застосовуватися стягнення неустойки (штраф, пеня), відмова Банку від надання послуг, призупинення операцій тощо.

2. Можливі наслідки для Клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу:

—  у разі несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу з автопролонгацією, такий вклад буде автоматично пролонговано, при цьому розмір процентної ставки встановлюється в розмірі, що діє на дату пролонгації;

—  у разі відсутності / відміни автопролонгації Банк самостійно перераховує суму депозиту та нарахованих відсотків на рахунок Клієнта, вказаний в договорі банківського вкладу, та кошти знаходяться на рахунку до моменту їх витребування Клієнтом.

3. Наявність у Клієнта права достроково розірвати договір банківського вкладу, а також спосіб розірвання такого договору визначається умовами відповідного вкладу, зазначеними в «Умовах залучення депозитів», які розміщені на сайті Банку в розділі «Щоденне обслуговування».

4. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання послуги.

5. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

6. Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Отримати персональну пропозицію