«Прибутковий з поповненням» – Bisbank

Прибутковий з поповненням

 

Валюта Строк розміщення вкладу, днів
30-60 61-89 90-179 180-369 370-555
UAH 8,25% 9,25% 11% 14% 15,5%
USD 0,75% 0,75% 1,50% 1,75% 1,75%
EUR 0,50% 0,50% 0,95% 1,20% 1,20%

ТЕРМІН ВКЛАДУ: ВІД 30 ДНІВ ДО 555 ДНІВ  (З АВТОПРОЛОНГАЦІЄЮ ВКЛАДУ)
МІНІМАЛЬНА СУМА ВКЛАДУ:  1 000,00 UAH; 100,00 USD; 100,00 EUR
МАКСИМАЛЬНА СУМА ВКЛАДУ – НЕ ОБМЕЖУЄТЬСЯ
ДОСТРОКОВЕ ПОВЕРНЕННЯ ВКЛАДУ – НЕ ПЕРЕДБАЧЕНЕ
СПЛАТА ВІДСОТКІВ: В КІНЦІ СТРОКУ НА РАХУНОК КЛІЄНТА
ПОПОВНЕННЯ: ПЕРЕДБАЧЕНО

Умови поповнення:

МІНІМАЛЬНА СУМА УСІХ ПОПОВНЕНЬ СКЛАДАЄ 250,00 UAH АБО 50,00 USD АБО 50,00 EUR - ВІДПОВІДНО ДО ВАЛЮТИ ВКЛАДУ.
МАКСИМАЛЬНА СУМА УСІХ ПОПОВНЕНЬ ВКЛАДУ ПРОТЯГОМ СТРОКУ ДІЇ ВКЛАДУ НЕ МОЖЕ ПЕРЕВИЩУВАТИ 100% ВІД СУМИ ПОЧАТКОВОГО ВНЕСКУ, ЯКИЙ БУЛО РОЗМІЩЕНО У ДАТУ УКЛАДАННЯ ДЕПОЗИТНОГО ДОГОВОРУ.
ПОПОВНЕННЯ ПРИПИНЯЄТЬСЯ ЗА 30 (ТРИДЦЯТЬ) КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ ДО ЗАКІНЧЕННЯ СТРОКУ ДІЇ ВКЛАДУ

Детальна інформація з приводу укладання Публічного договору та типові договори тут

Процентні ставки за депозитами фізичних осіб

Інформація про систему гарантування вкладів фізичних осіб

Істотні характеристики депозит прибутковий з поповненням

Попередження для Клієнтів:

1. Можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором банківського вкладу:

—  при користуванні послугою Депозит у клієнта виникають права та обов’язки згідно з договором банківського вкладу;

—  за невиконання або неналежне виконання умов договору сторони несуть відповідальність згідно з «Правилами надання банківських послуг на умовах комплексного банківського обслуговування для клієнтів-фізичних осіб у АТ «Банк інвестицій та заощаджень», які розміщені на сайті Банку в розділі «Щоденне обслуговування», та чинним законодавством України. Зокрема, але не виключно, можуть наступати наслідки такого невиконання, а саме:  Банком може застосовуватися стягнення неустойки (штраф, пеня), відмова Банку від надання послуг, призупинення операцій тощо.

2. Можливі наслідки для Клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу:

—  у разі несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу з автопролонгацією, такий вклад буде автоматично пролонговано, при цьому розмір процентної ставки встановлюється в розмірі, що діє на дату пролонгації;

—  у разі відсутності / відміни автопролонгації Банк самостійно перераховує суму депозиту та нарахованих відсотків на рахунок Клієнта, вказаний в договорі банківського вкладу, та кошти знаходяться на рахунку до моменту їх витребування Клієнтом.

3. Наявність у Клієнта права достроково розірвати договір банківського вкладу, а також спосіб розірвання такого договору визначається умовами відповідного вкладу, зазначеними в «Умовах залучення депозитів», які розміщені на сайті Банку в розділі «Щоденне обслуговування».

4. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання послуги.

5. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

6. Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Отримати персональну пропозицію