Депозитна акція «Повертайся» – Bisbank

Депозитная акція «Повертайся»

ТЕРМІН ВКЛАДУ: 92 ДНІ

ПРОЛОНГАЦІЯ: НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ.

МІНІМАЛЬНА СУМА ВКЛАДУ: 10 000,00 UAH; 500,00 USD; 500,00 EUR
ДОСТРОКОВЕ ПОВЕРНЕННЯ ВКЛАДУ – НЕ ПЕРЕДБАЧЕНЕ.
СПЛАТА ВІДСОТКІВ: ЩОМІСЯЧНО НА РАХУНОК КЛІЄНТА.
ПОПОВНЕННЯ: НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО.

 

ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ діючих клієнтів Банку

депозит можуть оформити діючі клієнти Банку, що відповідають умовам п.6 Офіційних правил депозитної акції лояльності (депозит «Повертайся»)

 

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ З ПРИВОДУ УКЛАДАННЯ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ТА ТИПОВІ ДОГОВОРИ ТУТ

 

ПРОЦЕНТНІ СТАВКИ ЗА ДЕПОЗИТАМИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕПОЗИТ «ПОВЕРТАЙСЯ»

Офіційні правила депозитної акції лояльності (депозит «Повертайся»)

Попередження для Клієнтів:

1. Можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором банківського вкладу:

—  при користуванні послугою Депозит у клієнта виникають права та обов’язки згідно з договором банківського вкладу;

—  за невиконання або неналежне виконання умов договору сторони несуть відповідальність згідно з «Правилами надання банківських послуг на умовах комплексного банківського обслуговування для клієнтів-фізичних осіб у АТ «Банк інвестицій та заощаджень», які розміщені на сайті Банку в розділі «Щоденне обслуговування», та чинним законодавством України. Зокрема, але не виключно, можуть наступати наслідки такого невиконання, а саме:  Банком може застосовуватися стягнення неустойки (штраф, пеня), відмова Банку від надання послуг, призупинення операцій тощо.

2. Можливі наслідки для Клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу:

—  у разі несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу з автопролонгацією, такий вклад буде автоматично пролонговано, при цьому розмір процентної ставки встановлюється в розмірі, що діє на дату пролонгації;

—  у разі відсутності / відміни автопролонгації Банк самостійно перераховує суму депозиту та нарахованих відсотків на рахунок Клієнта, вказаний в договорі банківського вкладу, та кошти знаходяться на рахунку до моменту їх витребування Клієнтом.

3. Наявність у Клієнта права достроково розірвати договір банківського вкладу, а також спосіб розірвання такого договору визначається умовами відповідного вкладу, зазначеними в «Умовах залучення депозитів», які розміщені на сайті Банку в розділі «Щоденне обслуговування».

4. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання послуги.

5. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

6. Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

 

Отримати персональну пропозицію