Депозитна акція «Долучайся» – Bisbank

Депозитна акція «Долучайся»

Увага! Акція! Депозит «Долучайся» для фізичних осіб нових вкладників - клієнтів інших банків

Строк дії акції: з 21 квітня 2022 р. по 15 липня 2022 р. (включно)

Долучайтеся до вкладників BISбанку та отримуйте: 11,00% річних в UAH, 2,50% річних в USD та 1,50% річних в EUR!

 

Параметри депозиту «Долучайся»:

 • Строк дії вкладу: 92 дні
 • Валюта вкладу: UAH, USD та EUR
 • Розмір % ставки, річних: 11,00% в UAH, 2,50% в USD та 1,50% в EUR
 • Мінімальна сума вкладу: 10 000 UAH / 500 USD / 500 EUR
 • Максимальна сума вкладу: не обмежується
 • Періодичність виплати %: щомісячно
 • Спосіб виплати % та вкладу: шляхом зарахування на поточний/картковий рахунок клієнта, відкритий в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
 • Поповнення вкладу: не допускається
 • Пролонгація вкладу: не передбачена
 • Дострокове розірвання вкладу: не передбачене
 • Період, протягом якого можна оформити вклад: з 21.04.2022 по 15.07.2022 (включно)
 • Категорія клієнтів: фізичні особи віком від 18 років, які є вкладниками інших банків
 • Документи, необхідні для оформлення вкладу:
  1. оригінал паспорта або ID-картки
  2. довідка про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків
  3. підтверджувальні документи (паперовий або електронний вигляд) з іншого банку щодо отримання коштів готівкою/ безготівкового перерахування з вкладного або поточного (в т.ч. карткового) рахунку клієнта

ПРОЦЕНТНІ СТАВКИ ЗА ДЕПОЗИТАМИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕПОЗИТ ДОЛУЧАЙСЯ
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ДЕПОЗИТНОЇ АКЦІЇ ЛОЯЛЬНОСТІ «ДОЛУЧАЙСЯ»

 

Попередження для Клієнтів:

1. Можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором банківського вкладу:

—  при користуванні послугою Депозит у клієнта виникають права та обов’язки згідно з договором банківського вкладу;

—  за невиконання або неналежне виконання умов договору сторони несуть відповідальність згідно з «Правилами надання банківських послуг на умовах комплексного банківського обслуговування для клієнтів-фізичних осіб у АТ «Банк інвестицій та заощаджень», які розміщені на сайті Банку в розділі «Щоденне обслуговування», та чинним законодавством України. Зокрема, але не виключно, можуть наступати наслідки такого невиконання, а саме:  Банком може застосовуватися стягнення неустойки (штраф, пеня), відмова Банку від надання послуг, призупинення операцій тощо.

2. Можливі наслідки для Клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу:

—  у разі несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу з автопролонгацією, такий вклад буде автоматично пролонговано, при цьому розмір процентної ставки встановлюється в розмірі, що діє на дату пролонгації;

—  у разі відсутності / відміни автопролонгації Банк самостійно перераховує суму депозиту та нарахованих відсотків на рахунок Клієнта, вказаний в договорі банківського вкладу, та кошти знаходяться на рахунку до моменту їх витребування Клієнтом.

3. Наявність у Клієнта права достроково розірвати договір банківського вкладу, а також спосіб розірвання такого договору визначається умовами відповідного вкладу, зазначеними в «Умовах залучення депозитів», які розміщені на сайті Банку в розділі «Щоденне обслуговування».

4. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання послуги.

5. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

6. Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

 

Отримати персональну пропозицію