ВАЛЮТНИЙ – Bisbank

Депозит «ВАЛЮТНИЙ»

 

Валюта Строк розміщення вкладу, днів
93 184
USD 1,85% річних 2,35% річних

ТЕРМІН ВКЛАДУ: 93 дні або 184 дні

МІНІМАЛЬНА СУМА ВКЛАДУ: 500,00 USD

МАКСИМАЛЬНА СУМА ВКЛАДУ: НЕ БІЛЬШЕ   200 000,00 ГРН ЕКВ. НА КАЛЕНДАРНИЙ МІСЯЦЬ НА ОДНОГО КЛІЄНТА

ОСОБЛИВІСТЬ ВКЛАДУ: РОЗМІЩЕННЯ НА ДЕПОЗИТ  КОШТІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ, ЯКІ БУЛИ КУПЛЕНІ КЛІЄНТОМ У БАНКУ БЕЗГОТІВКОВИМ ШЛЯХОМ. ПРИ ЦЬОМУ БАНК ЗДІЙСНЮЄ ПРОДАЖ БЕЗГОТІВКОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ КУПЛЕНИХ КОШТІВ НА ВКЛАДНОМУ (ДЕПОЗИТНОМУ) РАХУНКУ ЗА КУРСОМ, УСТАНОВЛЕНИМ БАНКОМ НА ДАТУ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ.

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ У ВІДДІЛЕННЯХ БАНКУ АБО ЗА ТЕЛЕФОНОМ КОНТАКТ-ЦЕНТРУ 0800 503 005 (ДЗВІНКИ З УСІХ ТЕЛЕФОНІВ В МЕЖАХ УКРАЇНИ БЕЗКОШТОВНІ).

ДОСТРОКОВЕ ПОВЕРНЕННЯ ВКЛАДУ: НЕ ПЕРЕДБАЧЕНЕ
СПЛАТА ВІДСОТКІВ: В КІНЦІ СТРОКУ
ПОПОВНЕННЯ: НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО

ПРОЛОНГАЦІЯ: НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО

ПОВЕРНЕННЯ ВКЛАДУ ТА ВІДСОТКІВ: ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПО ЗАКІНЧЕННЮ СТРОКУ РОЗМІЩЕННЯ У ВАЛЮТІ ВКЛАДУ НА ПОТОЧНИЙ РАХУНОК,  ВІДКРИТИЙ В БАНКУ

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ З ПРИВОДУ УКЛАДАННЯ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ТА ТИПОВІ ДОГОВОРИ ТУТ

Процентні ставки по депозитам з 13 06 24 (для вкладів з 01.05.2023)

Процентні ставки по депозитам з 13 06 24 (для вкладів до 30.04.2023)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Істотні характеристики послуги банківського вкладу (депозиту) Валютний

 

Попередження для Клієнтів:

1. Можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором банківського вкладу:

—  при користуванні послугою Депозит у клієнта виникають права та обов’язки згідно з договором банківського вкладу;

—  за невиконання або неналежне виконання умов договору сторони несуть відповідальність згідно з «Правилами надання банківських послуг на умовах комплексного банківського обслуговування для клієнтів-фізичних осіб у АТ «Банк інвестицій та заощаджень», які розміщені на сайті Банку в розділі «Щоденне обслуговування», та чинним законодавством України. Зокрема, але не виключно, можуть наступати наслідки такого невиконання, а саме:  Банком може застосовуватися стягнення неустойки (штраф, пеня), відмова Банку від надання послуг, призупинення операцій тощо.

2. Можливі наслідки для Клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу:

—  у разі несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу з автопролонгацією, такий вклад буде автоматично пролонговано, при цьому розмір процентної ставки встановлюється в розмірі, що діє на дату пролонгації;

—  у разі відсутності / відміни автопролонгації Банк самостійно перераховує суму депозиту та нарахованих відсотків на рахунок Клієнта, вказаний в договорі банківського вкладу, та кошти знаходяться на рахунку до моменту їх витребування Клієнтом.

3. Наявність у Клієнта права достроково розірвати договір банківського вкладу, а також спосіб розірвання такого договору визначається умовами відповідного вкладу, зазначеними в «Умовах залучення депозитів», які розміщені на сайті Банку в розділі «Щоденне обслуговування».

4. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої  чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання послуги.

5. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

6. Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

7. Підписанням Заяви-Анкети на приєднання до Договору, Клієнт беззастережно підтверджує, що на момент укладення Договору Клієнт ознайомився з повним текстом Договору з додатками (в тому числі Тарифами), повністю зрозумів його зміст та погоджується зі всіма умовами Договору та Тарифами, що є чинними на дату укладання цього Договору, а також ознайомлений з іншою інформацією, яка перелічена в п.2. ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», в тому числі щодо наступного.

Отримати персональну пропозицію