Акція «Заправляйся грошима» від 25 001 грн. до 100 000 грн. – Bisbank

З 28.09.2021 р. до 31.12.2021 р. усі клієнти, які оформлять споживчий кредит на суму від 25 001 до 100 000 грн, стають Учасниками Акції та отримують Е-Сертифікат на  придбання пального та/або товарів на АЗК WOG.

  • кредит від 25 001 грн. до 49 999 грн. – 1 Е-Сертифікат
  • кредит від 50 000 грн. до 74 999 грн. – 2 Е-Сертифікати
  • кредит від 75 000 грн. до 100 000 грн. – 3 Е-Сертифікати.

Офіційні Умови акції

Важлива інформація:

Споживчий кредит на умовах “Заправляйся грошима”

Валюта кредитування – гривня;
Тип кредиту – строковий кредит;
Розмір кредиту – від 25 001,00 грн. до 100 000,00 грн.;
Строк кредиту – від 12 до 36 місяців;
Відсоткова ставка –  49% річних;
Разова комісія – 6% від суми кредиту;
Щомісячна комісія – відсутня;
Забезпечення – відсутнє;
Орієнтовна реальна річна процентна ставка – від 70,4% до 83,3%.

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ З ПРИВОДУ УКЛАДАННЯ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ТА ТИПОВІ ДОГОВОРИ ТУТ

Паспорт продукту та графік споживчого кредиту

ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕДИТУ СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТУ

Калькулятор споживчого кредиту

 

Споживчий кредит на умовах “Заправляйся грошима-рефінанс”*

Валюта кредитування – гривня;
Тип кредиту – строковий кредит;
Розмір кредиту – від 25 001,00 грн. до 100 000,00 грн.;
Строк кредиту – від 15 до 63 місяців;
Відсоткова ставка –  45 % річних;
Разова комісія – 6% від суми кредиту;
Щомісячна комісія – відсутня;
Забезпечення – відсутнє;
Орієнтовна реальна річна процентна ставка – від 61,2% до 70,2%.

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ З ПРИВОДУ УКЛАДАННЯ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ТА ТИПОВІ ДОГОВОРИ ТУТ

Паспорт продукту та графік споживчого кредиту

ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕДИТУ СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ

Калькулятор споживчого кредит

*цільове призначення продукту «Заправляйся грошима – рефінанс»: погашення існуючої заборгованості клієнта в іншому банку/фінансовій організації. Заборгованість клієнта в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» дозволяється до погашення в рамках продукту «Заправляйся грошима – рефінанс» за умови, якщо одночасно відбувається погашення заборгованості клієнта в іншому банку/фінансовій організації.

Попередження для Клієнтів:

1. Споживач (Клієнт) відповідно до Закону України «Про споживче кредитування», має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів та зобов’язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит.

Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит клієнт повідомляє Банк у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України “Про електронні документи та електронний документообіг”) до закінчення 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит.

Розірвання договору за ініціативою клієнта можливе при відсутності заборгованості за договором. Розірвання договору за ініціативою клієнта не звільняє його від обов’язку погасити в повному обсязі заборгованість в разі її наявності.

2. Умови договору розміщені на сайті Банку в розділі «Щоденне обслуговування».

3. Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит:
Штрафи, що виникають у разі несплати в повному обсязі поточного платежу за графіком, згідно з договором про надання кредиту
розмір штрафу у перший робочий день, що слідує за датою платежу – 100 грн
розмір штрафу у шостий робочий день, що слідує за датою платежу – 250 грн

4. Споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням. Договором про споживчий кредит може бути встановлений обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа.

5. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання послуги.

6. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше  не встановлено договором або законом.

7. Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Інформація щодо припинення нарахування штрафних санкцій за прострочення платежів по споживчим кредитам у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19 (згідно з Законом України №533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020 р. зі змінами та доповненнями) розміщена за посиланням.

Отримати персональну пропозицію