Акція «Заправляйся грошима» від 25 001 грн. до 100 000 грн. – Bisbank

З 28.09.2021 р. до 31.12.2021 р. усі клієнти, які оформлять споживчий кредит на суму від 25 001 до 100 000 грн, стають Учасниками Акції та отримують Е-Сертифікат на  придбання пального та/або товарів на АЗК WOG.

  • кредит від 25 001 грн. до 49 999 грн. – 1 Е-Сертифікат
  • кредит від 50 000 грн. до 74 999 грн. – 2 Е-Сертифікати
  • кредит від 75 000 грн. до 100 000 грн. – 3 Е-Сертифікати.

Офіційні Умови акції

Важлива інформація:

Споживчий кредит на умовах “Заправляйся грошима”

Валюта кредитування – гривня;
Тип кредиту – строковий кредит;
Розмір кредиту – від 25 001,00 грн. до 100 000,00 грн.;
Строк кредиту – від 12 до 36 місяців;
Відсоткова ставка –  49% річних;
Разова комісія – 6% від суми кредиту;
Щомісячна комісія – відсутня;
Забезпечення – відсутнє;
Орієнтовна реальна річна процентна ставка – від 70,4% до 83,3%.

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ З ПРИВОДУ УКЛАДАННЯ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ТА ТИПОВІ ДОГОВОРИ ТУТ

Паспорт продукту та графік споживчого кредиту

ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕДИТУ СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТУ

Калькулятор споживчого кредиту

 

Споживчий кредит на умовах “Заправляйся грошима-рефінанс”

Валюта кредитування – гривня;
Тип кредиту – строковий кредит;
Розмір кредиту – від 25 001,00 грн. до 100 000,00 грн.;
Строк кредиту – від 15 до 63 місяців;
Відсоткова ставка –  45 % річних;
Разова комісія – 6% від суми кредиту;
Щомісячна комісія – відсутня;
Забезпечення – відсутнє;
Орієнтовна реальна річна процентна ставка – від 61,2% до 70,2%.

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ З ПРИВОДУ УКЛАДАННЯ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ТА ТИПОВІ ДОГОВОРИ ТУТ

Паспорт продукту та графік споживчого кредиту

ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕДИТУ СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ

Калькулятор споживчого кредит

 

Попередження для Клієнтів:

1. Споживач (Клієнт) відповідно до Закону України «Про споживче кредитування», має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів та зобов’язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит.

Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит клієнт повідомляє Банк у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України “Про електронні документи та електронний документообіг”) до закінчення 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит.

Розірвання договору за ініціативою клієнта можливе при відсутності заборгованості за договором. Розірвання договору за ініціативою клієнта не звільняє його від обов’язку погасити в повному обсязі заборгованість в разі її наявності.

2. Умови договору розміщені на сайті Банку в розділі «Щоденне обслуговування».

3. Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит:
Штрафи, що виникають у разі несплати в повному обсязі поточного платежу за графіком, згідно з договором про надання кредиту
розмір штрафу у перший робочий день, що слідує за датою платежу – 100 грн
розмір штрафу у шостий робочий день, що слідує за датою платежу – 250 грн

4. Споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням. Договором про споживчий кредит може бути встановлений обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа.

5. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання послуги.

6. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше  не встановлено договором або законом.

7. Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

 

Отримати персональну пропозицію