Кредити від 5 000 до 200 000 грн. – Bisbank

Важлива інформація:

Кредит готівкою на будь-які цілі без застави до 200 000 грн. допоможе задовольнити Ваші бажання та нагальні потреби, які з’явились раптово.

Бажана готівка:

Валюта кредитування – гривня;
Тип кредиту – строковий кредит;
Розмір кредиту – від 5 000 до 50 000 ,00 грн.;
Строк кредиту – від 12 до 36 місяців;
Відсоткова ставка – 0,01% річних;
Разова комісія – 10%;
Щомісячна комісія – 3,99% від суми кредиту;
Забезпечення – відсутнє;
Орієнтовна реальна річна процентна ставка – від 120,94% до 170,33%.

Паспорт продукту та графік споживчого кредиту
ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕДИТУ СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ 
Калькулятор споживчого кредиту

 

Рефінанс

Валюта кредитування – гривня;
Тип кредиту – строковий кредит;
Розмір кредиту – від 5 000,00 грн. до 200 000 ,00 грн.;
Строк кредиту – від 12 до 60 місяців;
Відсоткова ставка –  0,01% річних;
Разова комісія – 4%;
Щомісячна комісія – 2,49% від суми кредиту;
Забезпечення – відсутнє;
Орієнтовна реальна річна процентна ставка – від 58,20% до 79,86%.

Паспорт продукту та графік споживчого кредиту
ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕДИТУ СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ
Калькулятор споживчого кредиту

 

Дбайливий

для співробітників АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»

Валюта кредитування – гривня;
Тип кредиту – строковий кредит;
Розмір кредиту – від 5 000,00 грн. до 200 000 ,00 грн.;
Строк кредиту – від 12 до 60 місяців;
Відсоткова ставка –  35% річних;
Разова комісія – відсутня;
Щомісячна комісія – відсутня;
Забезпечення – відсутнє;
Орієнтовна реальна річна процентна ставка – від 41,2% до 41,38%.

Паспорт продукту та графік споживчого кредиту
ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕДИТУ СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ
Калькулятор споживчого кредиту

Лояльний

для діючих клієнтів АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»

Валюта кредитування – гривня;
Тип кредиту – строковий кредит;
Розмір кредиту – від 5 000,00 грн. до 50 000 ,00 грн.;
Строк кредиту – від 12 до 60 місяців;
Відсоткова ставка –  15% річних;
Разова комісія – відсутня;
Щомісячна комісія – 3% від суми кредиту;
Забезпечення – відсутнє;
Орієнтовна реальна річна процентна ставка – від 81,87% до 105,09%.

Паспорт продукту та графік споживчого кредиту
ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕДИТУ СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ
Калькулятор споживчого кредиту

 

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ З ПРИВОДУ УКЛАДАННЯ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ТА ТИПОВІ ДОГОВОРИ ТУТ

АНКЕТА-ЗАЯВА НА ОФОРМЛЕННЯ КРЕДИТУ

ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ КРЕДИТУ

Попередження для Клієнтів:

1. Споживач (Клієнт) відповідно до Закону України «Про споживче кредитування», має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів та зобов’язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит.

Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит клієнт повідомляє Банк у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України “Про електронні документи та електронний документообіг”) до закінчення 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит.

Розірвання договору за ініціативою клієнта можливе при відсутності заборгованості за договором. Розірвання договору за ініціативою клієнта не звільняє його від обов’язку погасити в повному обсязі заборгованість в разі її наявності.

2. Умови договору розміщені на сайті Банку в розділі «Щоденне обслуговування».

3. Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит:
Штрафи, що виникають у разі несплати в повному обсязі поточного платежу за графіком, згідно з договором про надання кредиту
розмір штрафу у перший робочий день, що слідує за датою платежу – 100 грн
розмір штрафу у шостий робочий день, що слідує за датою платежу – 250 грн

4. Споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням. Договором про споживчий кредит може бути встановлений обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа.

5. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання послуги.

6. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше  не встановлено договором або законом.

7. Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», виступає кредитним Посередником в наданні споживчих кредитів та діє від імені кредитодавців:

ПАТ «Альфа-Банк»

Ліцензія Національного Банку України № 61 від 05.10.2011р.
Юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6
Умови кредитування ПАТ «Альфа-Банк»

ПАТ «КРЕДИТ ТУ Ю»

Ліцензія видана 09.09.2016; за розпорядженням Нацкомфінпослуг від 08.09.2016 № 2265, та переоформлена 26.01.2017 за розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 № 163 ” Про переоформлення деяким фінансових установам діючих ліцензій, у зв’язку зі звуженням виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню”
Юридична адреса: 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 21
Умови кредитування ПАТ «КРЕДИТ ТУ Ю»

Інформація щодо припинення нарахування штрафних санкцій за прострочення платежів по споживчим кредитам у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19 (згідно з Законом України №533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020 р. зі змінами та доповненнями) розміщена за посиланням.